Obróbka metali nieżelaznych

Podrynki przetwórstwa metalurgicznego metali nieżelaznych

Lit

Wapno wykorzystuje się podczas przetwarzania solanek i rud mineralnych do produkcji węglanu litu i wodorotlenku litu.
Electric car lithium battery pack and power connections

Miedź

Wapno jest wykorzystywane w metalurgicznym przetwarzaniu różnych rodzajów rud miedzi, od flotacji minerałów siarczkowych po ługowanie tlenków miedzi za pomocą kwaśnych środków ługujących.
Stack of copper rodes on dark background with reflections on the ground

Złoto

Złoto występuje w wielu różnych typach rudy, z których każdy wymaga specjalnego procesu przetwórczego w celu jego optymalnego odzyskania.
Several different gold bars lie on a pile of gold pellets

Glin

Wapno wykorzystuje się na różnych etapach procesu rafinacji w celu przekształcenia rudy boksytu w tlenek glinu w postaci proszku o wysokiej czystości.
Different aluminium and steel shapes assortments

Inne

Wapno jest wykorzystywane w wielu innych przypadkach związanych z górnictwem i hutnictwem wydobywczym.
Site photo of a quarry/mine in Denmak, europe

Skontaktuj się z nami:

Tomasz Trzaska

Steel Market Manager

 

mobile: +48 698 610 427
e-mail: tomasz.trzaska@lhoist.com