Zastosowania procesu oczyszczania gazów spalinowych

Gazy spalinowe powstałe w wyniku procesów przemysłowych często zawierają zanieczyszczenia kwasowe, takie jak tlenki siarki (SO2 + SO3), kwas solny (HCl) i kwas fluorowodorowy (HF). W spalinach można również znaleźć metale ciężkie, dioksyny i furany.   

Close-up on a flue gas treatment factory chimney

Procesy suche

W procesach suchych zwykle wtryskuje się suchy sorbent do gazów spalinowych przed separatorem cząstek stałych, z wyjątkiem absorbera ze złożem wypełniającym (PBA).  Zwykle separatorem cząstek jest filtr workowy lub elektrofiltr. Przeznaczony jest do usuwania gazowych komponentów kwaśnych (głównie SO2, HCl, HF, SO3) poprzez ich neutralizację za pomocą sorbentów alkalicznych.

We wszystkich procesach suchych można również wykorzystywać wodorotlenek wapnia Ca(OH)2. W procesach suchych oczyszczania spalin nie powstają resztkowe ścieki do oczyszczania, w przeciwieństwie do systemów mokrych.  

Nasze suche procesy: 
Banner-Modern waste-to-energy plant

Procesy półmokre

W procesie oczyszczania spalin metodą rozpyłowo-suchą wapno dodaje się w postaci zawiesiny wapiennej (lub mleka wapiennego), którą rozpyla się w specjalnym reaktorze. Mleko wapienne lub zawiesina wapienna pełni podwójną funkcję: kondycjonowania spalin poprzez zwiększenie wilgotności i obniżenia temperatury. Po wyschnięciu kropli gwarantuje także dyspersję wodorotlenku wapnia w drobnych cząstkach. Ciepło utajone w gazie oczyszczonym odparowuje wodę w zawiesinie wapiennej i wywołuje reakcję ciecz-gaz, pozostawiając suchy proszek.  

więcej
Panoramic wide angle shot of a modern brown coal power station with night blue evening sky

Procesy mokre

Proces mokry polega na schładzaniu spalin do temperatury poniżej punktu rosy. Skondensowane gazy kwaśne przemywa się ługiem z mleka wapiennego lub zawiesiną węglanu wapnia (mielony wapień). Proces jest zwykle stosowany w dużych instalacjach ze względu na wyższy koszt inwestycji i konieczność uzdatniania wody resztkowej.  

więcej
Industrial tank and feed pump for chemical treatment, control system, calculation of temperature, steam pressure and water level

Procesy połączony 

Dzięki wykorzystaniu zalet różnych płuczek łączenie wielu procesów w seriach może stanowić interesujące rozwiązanie w celu ukierunkowania na szeroki zakres zanieczyszczeń. Dzieje się tak często, gdy emituje się metale ciężkie i zanieczyszczenia organiczne.  

więcej

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami i chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!