Co to jest proces suchej płuczki obiegowej (CDS)?

Technologia CDS została po raz pierwszy opracowana w celu usuwania SO2 w elektrowniach węglowych. Dziś jest także stosowana w celu oczyszczania spalin z pieców przemysłowych i kotłów, które wykorzystują jako paliwo biomasę, odpady przemysłowe lub komunalne. Proces CDS jest w stanie usunąć zarówno gazowe komponenty kwaśne, jak i mikrozanieczyszczenia. Polega na recyrkulacji pozostałości po filtracji, które składają się z produktów reakcji sorbentu i popiołu lotnego z filtra. Jednostki CDS pracują wyłącznie z sorbentami na bazie wapnia.  

Technologia CDS, pochłaniająca mniej środków niż procesy mokre oraz opierająca się na podejściu, które obejmuje wiele zanieczyszczeń, coraz bardziej się rozwija. Lhoist, jako projektant urządzeń i dostawca, w dalszym ciągu rozwija tę technologię, aby zwiększyć wydajność oczyszczania gazów kwaśnych i zmniejszyć zużycie sorbentu.  

Korzyści

Proces CDS obejmuje reaktor, po którym następuje filtr cząstek stałych. Duża część cząstek stałych z filtra jest zawracana do reaktora, gdzie dodaje się świeży sorbent. W większości przypadków wodę wtryskuje się do reaktora lub na ciała stałe. Dodawanie wody odgrywa dużą rolę w kontroli temperatury i poprawie wydajności oczyszczania. Niektóre instalacje wykorzystują wapno palone (CaO), które uwadnia się przed wejściem do procesu CDS.  

Recyrkulacja mieszaniny obniża zużycie sorbentu szczególnie w przypadku, gdy w procesie dodawana jest woda do strumienia zawracanego materiału. Umożliwia to instalacji osiągane wysokich poziomów usuwania kwaśnych składników gazów: ponad 99% dla SO2, SO3, HF i HCl. 

Asortyment produktów Lhoist dedykowany do CDS

Wydajność CDS zależy przede wszystkim od szybkości recyrkulacji i zawartości wilgoci w recyrkulowanych pozostałościach. Sorbacal® CDS można wykorzystywać do procesów z ponad dwukrotnie większą zawartością wilgoci niż standardowe hydraty, co także poprawia przepływność.  

To w istotny sposób wpływa na poprawę efektywności i wydajności systemów CDS. W razie potrzeby mikrozanieczyszczenia można usunąć, dodając PAC, koks z węgla brunatnego lub Sorbacal® Micro.  

  • Sorbacal® SPS
  • Sorbacal® Micro
  • Sorbacal® SP
  • Sorbacal® H
  • Sorbacal® CDS
  • Sorbacal® Q
Contact our experts

Skruber cyrkulacyjny