Procesy oczyszczania spalin

Spalanie odpadów i wiele innych procesów przemysłowych prowadzi do wytwarzania gazów spalinowych. Często zawierają one zanieczyszczenia, takie jak tlenki siarki (SO2 + SO3), kwas solny (HCl), kwas fluorowodorowy (HF), a także metale ciężkie, dioksyny i furany. Produkty na bazie wapna, wapna hydratyzowanego i  kamienia wapiennego są wysokowydajne w wychwytywaniu tych zanieczyszczeń. Po zmieszaniu z innymi składnikami eliminują także tzw. mikrozanieczyszczenia.  

Green factory in the middle of the fields

Procesy 

Procesy oczyszczania spalin (FGT) różnią się w zależności od branży i oczyszczanych zanieczyszczeń.

więcej
coal plant

Zanieczyszczenia 

Podczas wielu procesów przemysłowych powstają gazy spalinowe zawierające zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na ludzi i środowisko. Oferujemy ekonomiczne rozwiązania, które służą ich wychwytywaniu i neutralizacji.  

więcej