Co to jest proces oprysk suchym absorbentem (SDA)?

SDA to półmokry (czasami zwany również „półsuchym”) proces oczyszczania gazów spalinowych pozwalający usuwać gazy kwaśne, takie jak HF, HCl, SO2 i SO3. Instalacje SDA można spotkać w elektrowniach węglowych oraz zakładach spalania odpadów miejskich i specjalnych, a także na taśmach spiekalniczych w hutach żelaza.

W tej metodzie standardowo wykorzystuje się wapno hydratyzowane Ca(OH)2  i jego wodną zawiesinę znaną jako mleko wapienne (MoL). Zawiesiną opryskuje się gorące gazy spalinowe. W rezultacie odparowana woda zwiększa wilgotność otoczenia i tym samym zmniejsza temperaturę gazów. To wszystko przyspiesza reakcję neutralizacji kwasowych zanieczyszczeń gazowych przez już suche cząsteczki Ca(OH)2. W wyniku procesu SDA powstaje suchy proszek składający się głównie z pyłów lotnych i produktów reakcji sorbentu. Te cząsteczki stałe opadają w dół i są gromadzone zwykle na filtrze workowym.

Korzyści

Łącząc proces SDA z wtryskiem  węgla aktywnego , koksu z węgla brunatnego albo produktu  Sorbacal® Micro, można go dostosować w taki sposób, aby umożliwiał jednoczesne usuwanie mikrozanieczyszczeń.

W porównaniu do płuczek wodnych zużycie wody w ramach SDA jest raczej niskie. Produktem końcowym procesu SDA jest suchy proszek. Nie ma konieczności oczyszczania wody, ponieważ w ramach procesu nie są generowane żadne ścieki.

Dość duża liczba instalacji SDA została udoskonalona poprzez dodatkowe dołączenie rozwiązania DSI albo FSI. Rozwiązanie DSI można instalować zarówno przed, jak i po instalacji SDA. Tego rodzaju proces łączony zapewnia znacznie lepsze możliwości w zakresie kontroli wartości szczytowych stężenia. Jego skuteczność jest zaś największa, gdy w ramach procesu DSI zastosuje się hydrat o dużej powierzchni absorpcyjnej, taki jak Sorbacal® SP albo Sorbacal® SPS.

Gama produktów Lhoist przeznaczona do procesu półmokrego

W większości przypadków mleko wapienne jest przygotowywane na miejscu z wapna palonego Sorbacal® Q albo poprzez utworzenie zawiesiny wodnej z wapna hydratyzowanego Sorbacal® H. Czasami jest dostarczane w postaci produktu Sorbacal® SL, czyli zawiesiny gotowej do użycia.

Aby metoda SDA przynosiła dobre efekty, konieczne jest stosowanie wysokiej jakości mleka wapiennego zawierającego bardzo drobne cząsteczki Ca(OH)2.

Eksperci firmy Lhoist mogą pomóc zoptymalizować Państwa obecne procesy SDA, wybierając wapno, które będzie najbardziej odpowiednie do produkcji wysokiej jakości mleka wapiennego w ramach Państwa istniejącej infrastruktury do jego przygotowywania. Ponadto nasza firma opracowała specjalne technologie przygotowywania i przechowywania mleka wapiennego, które pomagają zwiększyć skuteczność SDA.

  • Sorbacal® H
  • Sorbacal® Q
  • Sorbacal® SL
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proces półmokre/półsuche