Podrynki uzdatniania wody

Woda pitna

Woda przetwarzana w stacjach uzdatniania wody pitnej trafia następnie do gospodarstw domowych i przemysłu. Musi ona spełniać wysokie standardy czystości, kluczowe dla zdrowia ludzi.
someone taking water with his hands from a water tap

Odsalanie/ponowne wykorzystanie

Odsalanie ma na celu usunięcie składników mineralnych i biologicznych z wody morskiej lub słonawej w celu uzyskania czystej wody, którą można ponownie wprowadzić do obiegu wody pitnej. Odsalanie zapewnia odporną na suszę, niezależną od pogody i lokalną dostawę wysokiej jakości wody.
Labo Water Sludge

Ścieki Komunalne

Ścieki komunalne są odbierane z gospodarstw domowych i niektórych gałęzi przemysłu i wymagają oczyszczania zanim odprowadzi się je do środowiska lub wykorzysta do celów niespożywczych.
waste-to-energy plant

Woda przemysłowa

Wiele gałęzi przemysłu wymaga dużych ilości zmiękczonej wody, w szczególności do chłodzenia obiegu lub kotłów, gdzie należy zapobiegać tworzeniu się kamienia.
Banner-Water treatment plant

Osady

Settlements are a mixture of solid substances. They arise as a by -product of wastewater treatment and they are and further processing before reuse or removal.
Tank or reservoir for biological purification and cleaning of dirty sewage water by active sludge.

Inne

Wapno jest wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody i substancji stałych.
transparent water with circles and ripples