Rozwój lokalnych elektrowni słonecznych we Francji, Hiszpanii i Portugalii

Data publikacji 12.01.23

W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z TotalEnergies Renouvelables France (TERF) w celu opracowania systemów fotowoltaicznych w naszych zakładach we Francji i na Półwyspie Iberyjskim.

Partnerstwo powstało w celu wspólnego opracowania i instalacji farm fotowoltaicznych w 11 zakładach Lhoist we Francji. Total Quadran zbuduje i będzie obsługiwać ponad 194 000 paneli słonecznych na około 111 hektarach terenów Lhoist. Zapewni to ponad 83 MW mocy, co odpowiada 70% zużycia energii elektrycznej Lhoist we Francji. 

 

 

Solar panel with blue sky and sunlight

Rozszerzenie partnerstwa o Hiszpanię i Portugalię

W 2022 roku, aby kontynuować naszą strategię w zakresie energii odnawialnej, rozszerzyliśmy partnerstwo o budowę lokalnych elektrowni słonecznych b2b w Hiszpanii i Portugalii. 

Ponad 14 000 paneli fotowoltaicznych zapewnia 7,40 MWp. TotalEnergies zbuduje i będzie obsługiwać naziemne systemy fotowoltaiczne, które zostaną zamontowane w 3 zakładach Lhoist w Hiszpanii (Nawarra, Tiebas i Sewilla, Estepa) i Portugalii (Santarém, Alcadene).

 

" Przyszłościowa wizja działalności stanowi jedno z podstawowych zagadnień do rozważenia dla grupy rodzinnej, takiej jak Lhoist. Wraz z upływem lat zaangażowanie w zrównoważony rozwój stało się najważniejszym elementem naszej strategii. Ambitny projekt ekologicznej energii w Hiszpanii i Portugalii doskonale wpisuje się w naszą pracę, aby przyczynić się do przejścia na neutralność węglową na wszystkich poziomach organizacji i działalności, w tym w Hiszpanii i Portugalii. Stanowi również część partnerskiego podejścia do podmiotów, które znajdują się blisko naszych zakładów:, ludzi, społeczności lokalnych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, a także do naszych klientów, którzy będą mogli to uwzględnić we własnym śladzie węglowym. "

man with helmet in front of building
Juan Martinez Goytre

Operations Director Iberia

Dzięki energii odnawialnej wytwarzanej bezpośrednio na miejscu lokalne instalacje fotowoltaiczne zapewnią pokrycie prawie 30% ogólnego zużycia energii elektrycznej w obiektach Lhoist i zmniejszą emisjęe CO2 o około 3600 ton rocznie. Firma

TotalEnergies, która w dużym stopniu angażuje się w nieustanne doskonalenie i tworzenie innowacji, zainstaluje na powierzchni paneli fotowoltaicznych roboty czyszczące, aby ograniczyć wpływ zanieczyszczeń na powierzchnię generatora słonecznego i zoptymalizować wydajność systemów fotowoltaicznych. 

 

Wizja, która wybiega daleko w przyszłość

Zgodnie ze staraniami obu firm w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla partnerstwo umożliwi Lhoist przy wsparciu TotalEnergies zmniejszenie emisyjności swoich produktów poprzez rozwiązania w zakresie własnego zużycia i poprawę bilansu energetycznego partnerów handlowych.