Sposób, w jaki nasi pracownicy wywierają wpływ poprzez wyzwanie Move & Care

Weltweit

Łączenie Zdrowia i Wsparcia dla Społeczności: Wyzwanie Move&Care

Akcja Move&Care od początku swojego powstania w 2019 roku realizuje podwójny cel: poprawia kondycję fizyczną naszych pracowników oraz wnosi znaczący wkład w społeczeństwo. Korzystając z aplikacji AtlasGo, nasi pracownicy są zachęcani do aktywności fizycznej, w celu zbierania serduszek, które następnie są zamieniane na darowizny na rzecz wybranych organizacji charytatywnych.

Pierwsza edycja Move&Care została przeprowadzona we współpracy z fundacją "ToWalkAgain", przy udziale Marca Herremansa, który otworzył wydarzenie i uhonorował nasze najlepsze zespoły. Podczas tego inauguracyjnego wydarzenia nasi oddani pracownicy zebrali ponad 28 000 € na rzecz "ToWalkAgain", wspierając misję fundacji polegającą na zapewnieniu placówek rehabilitacyjnych oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Od tego czasu wyzwanie stało się coroczną tradycją w naszej organizacji, oferując naszym pracownikom platformę do zaprezentowania swojego zaangażowania, wspierania szczytnych celów i tworzenia niezapomnianych chwil razem, jednocześnie stawiajać na pierwszym miejscu swoje zdowie.

view from the back on adult with child on his shoulders

Edycja 2022: Wykraczając poza Oczekiwania

Wiosną 2022 roku nasi oddani pracownicy po raz kolejny włożyli serce w kształtowanie lepszej przyszłości, zbierając imponujące 1,5 miliona serc w ramach wyzwania Move&Care. Około 700 pracowników połączyło swoje siły, chodząc na spacery, biegając lub jeżdżąc na rowerze aby osiągnąć ten wspólny cel.

W tym roku poszerzyliśmy horyzonty dobrego samopoczucia, włączając aktywności promujące zdrowie psychiczne, takie jak czytanie, medytacja i czas spędzany z rodziną.

To dało nam możliwość tworzenia niezapomnianych chwil, podczas rywalizacji o najlepsze selfie i, co najważniejsze, zebrania ponad 40 000 € do podziału między 15 organizacji charytatywnych na całym świecie. W Lhoist 'troszczenie się' to nie tylko słowo; to wartość głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Poprzez Move & Care raz jeszcze udowodniliśmy nasze niezłomne zaangażowanie wobec naszych społeczności.

Move & Care 2023

Wydanie 2023: Tworzenie Fali Wpływu

Jak co roku, nasza inicjatywa Move & Care ponownie dowiodła niezwykłego wpływu jedności i wspólnego celu. Tym razem w tej podróży uczestniczyło ponad 1,500 naszych pracowników, co zaowocowało znaczącym osiągnięciem - zebraniem 5.5 miliona serc, symbolizując nasze zaangażowanie w tworzenie pozytywnych zmian w społecznościach, w których działamy.

To historia ludzi, którzy zebrali się i wspólnie, z kolegami, rodzinami, przyjaciółmi, dziećmi i zwierzętami wykonali ponad 93,900 aktywności. W tym roku, zgodnie z naszym zaangażowaniem na rzecz społeczności, Grupa Lhoist, za pośrednictwem Funduszu Solidarności Lhoist, przekaże 86 500 euro na wsparcie 15 lokalnych organizacji charytatywnych na całym świecie. Darowizny te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w wywieranie pozytywnego wpływu na regiony, w których działamy.

Data publikacji 13.10.23