Nasza broszura na temat zrównoważonego rozwoju 2023 jest już dostępna!

Data publikacji 24.06.24

Zapoznaj się z raportem 2023 ze wszystkimi inicjatywami grupy!

W Lhoist zrównoważony rozwój to zobowiązanie, które jest zakorzenione w naszej działalności. W tej podróży polegamy na poświęceniu wszystkich naszych pracowników, klientów i partnerów, zaangażowanych w zapewnienie zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń.