Banners

Välkommen till Lhoist!

Lhoist har varit aktivt i Norden i över 25 år där vi levererar högkvalitativa kalkprodukter för användning inom bl a stålindustrin och massa- och pappersindustrin. Vi erbjuder också unika produktlösningar till rökgasrening, däribland våra effektiva hydratprodukter inom Sorbacal®-familjen. Dessa ger sänkta driftkostnader och möjliggör att de tuffaste utsläppskraven kan mötas. 


Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder god service och teknisk support samt förfogar över egna utvecklingsresurser.
Lhoist Group har sitt huvudkontor i Belgien och finns i mer än 25 länder med 100 anläggningar och 6 400 anställda runt om i världen. Vi differentierar vår verksamhet genom att vara nära våra kunder, förstå deras behov och förse dem med de högkvalitativa produkter som deras verksamhet kräver.

Vi erbjuder en stor produktportfölj till ett brett spektrum av branscher såsom järn och stål, gruvdrift och brytning, kemikalier, massa och papper, rökgasrening, glas, bygg och anläggning, jordbruk, mm. Genom vårt internationella nätverk av specialister erbjuder vi också en världsomspännande försörjningskedja samt tillhörande tjänster.

 

 

Lhoist Nordic Sweden

Head Office

Pumpgatan 4

S-652 21 Karlstad

Sweden

Phone: 
+46(0)72 741 9229

Marknader och produkter