Bijdrage aan samenleving

De Lhoist groep hecht zeer veel waarde aan het respecteren van mens en milieu op de plaatsen waar de groep mineralen ontgint en verwerkt.  Wij begrijpen dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en het milieu en de gemeenschappen in de omgeving van onze vestigingen moeten respecteren.

Wij trachten, vaak met discrete handelingen, het algemene belang te dienen en ideeën te verspreiden ter verbetering van de levenskwaliteit. Als belangrijke economische speler hechten wij veel belang aan de culturele, educatieve en associatieve ontwikkeling van de gemeenschappen waarbinnen wij actief zijn.

 


Dat doel trachten wij op verschillende manieren te bereiken:

Open dialoog

Verschillende initiatieven worden uitgevoerd met onze buren en autoriteiten, afhankelijk van de locatie. Bijvoorbeeld: verschillende sites nodigen regelmatig bewoners, politici en andere vertegenwoordigers uit om plantmanagers en experts te ontmoeten. Dit biedt de gelegenheid om grote industriële projecten te verklaren en te bespreken. Deze uitwisselingen zorgen ervoor dat wij onze hulpbronnen op de beste manier kunnen ontginnen, op een manier die acceptabel is en het beste past bij de omgeving.

Onderwijs

Lhoist ontvangt de jeugd met veel plezier in samenwerking met de Waalse organisatie "Place aux enfants". 

Wij organiseren themabezoeken voor scholen en verenigingen: verkenning van het industriële milieu, werking van het bedrijf, beroepsoriëntatie, de fabricageprocessen van onze producten enz.

Agir pour l'enseignement (Actie voor het onderwijs)

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs op de lange termijn een directe en globale impact op de maatschappij heeft. Daarom ondersteunt de groep Lhoist de vereniging Agir pour l’enseignement (APE, Actie voor het onderwijs). 

Agir pour l’Enseignement biedt op verzoek van verantwoordelijken van het onderwijssysteem in de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) hulp voor het succesvol uitwerken van het Pacte pour un Enseignement d'excellence (Pact voor een uitstekend onderwijs). Het doel is om de toepassing van initiatieven die de kwaliteit en de kansengelijkheid van het onderwijssysteem kunnen verbeteren te ondersteunen. APE stelt menselijke middelen van kwaliteit ter beschikking aan verantwoordelijken en hun teams, zodat ze entiteiten die dit wensen mede kan oprichten, uitrusten, trainen en begeleiden, met respect voor hun bijzonderheden en autonomie.  De groep Lhoist is zeer trots dat ze kan bijdragen aan dit initiatief.

 

Beurzen 

De beurs Lhoist Berghmans « Entreprise, Economie, Environnement »

De universiteiten spelen een fundamentele rol en zorgen ervoor dat onze studenten hun volledig potentieel kunnen benutten. Daarom werd in 2001 de beurs Lhoist Berghmans “Entreprise, Économie, Environnement” opgericht aan de UCL ter ondersteuning van de inspanningen van de universiteit voor de ontwikkeling en toepassing van multidisciplinaire wetenschappelijke kennis van topniveau inzake milieu. Deze multi-facultaire beurs (faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, Louvain School of Management en École polytechnique de Louvain) heeft al meer dan 1.000 masterstudenten, 24 jonge onderzoekers uit 9 landen en 42 wetenschappelijke bezoekers uit 15 landen mogen ontvangen.

Internationale innovatiebeurs Lhoist Berghmans

Onder de bescherming van “la Fondation Louvain” riep Lhoist ook samen met de UCL een internationale innovatiebeurs in het leven. Deze beurs voor onderzoek en onderwijs wil de internationale ontwikkeling van de UCL ondersteunen met een ambitieus innovatie- en mobiliteitsprogramma om Belgische en internationale getalenteerde ingenieursstudenten aan te trekken. Het is de bedoeling hen voor te bereiden op de complexe industriële uitdagingen, hen methodes aan te rijken om complexe technologische innovatieproblemen te beheren en hun ondernemingsgeest te prikkelen in een steeds sterker geglobaliseerde wereld. Elk jaar kunnen 5 tot 10 masterstudenten aan de “Ecole Polytechnique de Louvain-la-Neuve” (EPL) een stage volgen in een buitenlands bedrijf (vooral in Noord- en Zuid-Amerika, Rusland, India en Zuid-Oost-Azië), terwijl 5 briljante internationale ingenieursstudenten hun master kunnen behalen aan de UCL. 

Projecten voor gemeenschap en cultuur

Wij steunen meerdere sociale en culturele projecten in België, die verbonden zijn met de  lokaliteiten van de vestigingen. 

Enkele voorbeelden van sociale projecten: sociale hulp aan scholen, liefdadigheidsverenigingen, sponsoring van sportvoorzieningen en sportclubs, toeristische en pedagogische projecten enz.

Lhoist zet zich ook in voor de cultuur en steunt programma's van culturele centra, ”le festival du Rire de Rochefort”, ”le Festival de Musique Baroque”, enz. 

Het kasteel van Aigremont werd volledig gerestaureerd nadat het in 2001 werd aangekocht door de Lhoist groep. Deze uitzonderlijke plek is een prachtig voorbeeld van de Luikse architectuur uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Het kasteel opent tegenwoordig regelmatig zijn deuren voor bezoekers, met name voor scholen. Er worden concerten van klassieke muziek georganiseerd en theaterstukken opgevoerd. In september trekt de Waalse Open Monumentendag zo’n 700 bezoekers.

Biodiversiteit

Al vanaf 1898 wordt er in Merlemont op industrieel niveau dolomiet ontgonnen. De oude groeve in het bos van Rinval, waar de ontginning slechts 20 jaar geleden is gestopt, is nu een gebied van 14 hectare waar de natuur vrij spel heeft.

In het kader van onze inspanningen voor de herinrichting hebben we grasvelden en braakliggend land hersteld op de dolomitische kalk. Meerdere hectares van dit zeldzame milieu zijn behouden gebleven of herschapen op de site en worden nu regelmatig onderhouden zodat de staat optimaal blijft. Zo niet zou het bos te snel terug groeien en zouden de meer warmtegevoelige soorten het onderspit moeten delven.

Vooral plantensoorten die van volle zon houden, komen in de groeve aan hun trekken. De beroemdste voorbeelden zijn ontegensprekelijk de orchidee, de gentiaan en de bremraap.

Met plezier delen wij  deze rijkdom boordevol bloemen en vlinders.