Gemeenschappen

Positieve verandering brengen in onze gemeenschappen

Deel uitmaken van de gemeenschappen waarin we actief zijn, is een traditie voor de Lhoist Groep en zijn aandeelhouders. Het is ook de kern van ons bedrijf, waarin vertrouwen essentieel is om gestructureerde, proactieve langetermijnrelaties op te bouwen en aan te gaan. We smeden duurzame lokale partnerschappen, die gebaseerd zijn op relaties met onze buren. We streven ernaar actief betrokken te zijn om positieve verandering in onze gemeenschappen te brengen.  

De aandacht van de groep voor gemeenschappen kan worden verdeeld in drie prioritaire gebieden:  

  • Onderwijs: actieve ondersteuning van het onderwijs in de plaatselijke gemeenschappen op het gebied van techniek, ondernemerschap en kunst.  
  • Zorg: samenwerken met organisaties om het welzijn van lokale gemeenschappen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid te waarborgen.  
  • Buurt: verbetering van de omgeving rond onze locaties in het belang van veiligheid, milieu en cultureel erfgoed. Daarnaast de lokale dialoog met onze buren levendig houden door middel van verschillende evenementen. 

Ons doel voor 2023

100%

Klachtenafhandelingsproces