Onze acties voor gezondheid en veiligheid

Bij Lhoist maken veiligheid en gezondheid deel uit van onze basiswaarden. Door ze te integreren in alle aspecten van onze werkzaamheden kunnen wij de striktste normen naleven, zodat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, onze klanten, onze onderaannemers, onze leveranciers en de bevolking gewaarborgd zijn.

 

 


De leidinggevenden en het personeel werken samen om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Wij zijn ervan overtuigd dat elk werkgerelateerd ongeluk, elk letsel en elke ziekte vermeden kan worden. Wij streven naar nul arbeidsongevallen. Permanente verbetering is een belangrijk element voor het creëren en behouden van een gezonde en veilige werkomgeving. 

Deze bewustwording in combinatie met een actieplan (veiligheidsbeleid, orde en netheid, controle van de werkomstandigheden, ¼ uur veiligheid, veiligheidspaspoort, functiegerichte training, delen van ervaring…) heeft op 5 jaar tijd geleid tot 15 keer minder arbeidsongevallen in de Belgische vestigingen van Lhoist.

Tijdens onze "familiedag over veiligheid" is groot en klein welkom om onze beroepen te komen ontdekken, evenals de risico's die ermee gepaard gaan. De deelnemers werken rond diverse thema's (persoonlijke bescherming, werken op hoogte, EHBO, brandgevaar, handmatig laden/lossen, enz.) in verschillende informele "workshops", die specifiek voor hen werden samengesteld.