Veiligheid

Go for Zero

Het motto van de groep is "Go for Zero". Gezondheid en veiligheid zijn onze nr. 1 prioriteit, zodat iedereen aan het eind van elke werkdag weer veilig en gezond thuiskomt. Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze veiligheidsprestaties en naar een omgeving waarin geen schade wordt veroorzaakt voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van iedereen. 

We zijn van mening dat geen enkele taak zo belangrijk is dat ze niet veilig kan worden uitgevoerd, waarbij alle gevaren worden geïdentificeerd en alle risico's worden beperkt. Alle letsels, veiligheidsongevallen en beroepsziekten zijn te voorkomen. Wij streven naar een cultuur van uitmuntende veiligheid. 

Iedereen heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid op onze sites en die van onze klanten, voor zijn eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen. Daartoe richten we ons op het uitvoeren van taak-risicobeoordelingen en stimuleren we onze werknemers en aannemers om regelmatig veiligheidsgesprekken te voeren. We streven ook naar een betere melding van veiligheidswaarschuwingen en potentieel belangrijke incidenten (PSI's). 

Ons doel voor 2023

3.8

Lost Time Incident Rate