Dodavatelé

Naši zákazníci nám pomáhají uspět

Jejich neustálá potřeba lepšího výkonu stimuluje inovaci a kreativitu na všech úrovních ve společnosti Lhoist. Totéž očekáváme od našich dodavatelů. Čerstvé a kreativní nápady nejen rozvíjejí náš vztah, ale také nabízejí vzájemné výhody a pomáhají nám všem posouvat se k dokonalosti. 

Bezpeční, efektivní a inovativní dodavatelé mají strategický význam pro úspěch naší skupinové strategie, a proto je klíčové, aby naši dodavatelé a každá úroveň jejich hodnotového řetězce dodržovali stejné standardy jako my a abychom se snažili vytvářet pozitivní rozdíl pro životy lidí a pro celou planetu společně při současném zajištění naší dlouhodobé prosperity. Dodavateli máme na mysli společnosti nebo jednotlivce, kteří poskytují zboží, služby nebo poradenství skupině Lhoist. 

Worker Wearing Safety Uniform and Hard Hat Putting on Glasses

Etický kodex dodavatele

Na základě našeho etického kodexu a dalších platných zásad náš etický kodex dodavatele usiluje o soulad s mezinárodními úmluvami, mimo jiné standardy Mezinárodní organizace práce, Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů a platnými národními a místními zákony a předpisy. Očekáváme proto, že všichni naši dodavatelé, jejich vlastní zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé budou dodržovat přinejmenším stejné standardy. 

Stáhněte si náš Kodex chování pro dodavatele

Žádné výsledky

Staňte se dodavatelem

Chcete se stát naším dodavatelem?
Kontaktujte nás!