Life at Lhoist

Dlouhá životnost a stabilita

Základními hodnotami Skupiny Lhoist jsou respekt, kuráž a integrita a tyto, podpořené též zaměřením na „bezpečnost na prvním místě“ a motivací hodnoty dosahovat, vytváří naši vnitřní kulturu založenou na týmové podpoře a ochotě si vzájemně pomohát k úspěchu. Naši zaměstnanci k sobě nejsou lhostejní. Navzájem se povzbuzují, aby jejich hlasy byly slyšet, bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Ve Skupině Lhoist dostanete příležitost převzít větší zodpovědnost, překročit svou komfortní zónu a vyzkoušet si nové přístupy a úkoly. Budete spolupracovat s kolegy vždy ochotnými pomoci a přístupnými lídry, kteří vybízejí k prozkoumání nápadů a nabízejí postřehy a zpětnou vazbu vždy, když je toho zapotřebí.  

Skupina Lhoist je týmově a rodinně orientované pracoviště, kde můžete dosáhnout svých osobních a profesních cílů. Jsme rodinnou společností. Růst Skupiny Lhoist nabízí jak dlouhodobou perspektivu, tak i stabilitu. Investujeme do učení a rozvoje našich zaměstnanců. 

A focused Asian businesswoman mentor head coach write an idea or task on post sticky notes on verr wall

Kariérní rozvoj

Usilujeme o to, aby všichni zaměstnanci společnosti Lhoist měli přístup k příležitostem, které jim pomohou získat nástroje potřebné k tomu, aby mohli neustále posouvat své schopnosti na vyšší úroveň a plně využít svůj osobní i profesní potenciál.

Více na
Two harms shaking hands

Odměny a benefity

Ve společnosti Lhoist mají zaměstnanci svobodu, zdroje a podporu, aby si mohli přizpůsobit své benefity a dosáhnout svých nejdůležitějších cílů.

Objevte naše volná pracovní místa

Zajímá vás život ve společnosti Lhoist?
Přidejte se k nám!