Přispívání společnosti

Být součástí komunit, ve kterých působíme, je pro skupinu Lhoist Group a její akcionáře tradicí

Dlouhodobé zdraví našeho podnikání závisí na dlouhodobém zdraví našich společností a my jsme odhodláni pomáhat v růstu každému, kdo nás podporuje a je na nás závislý. 

Kromě základních zdrojů, které poskytujeme hlavním trhům po celém světě, náš ekonomický přínos zahrnuje také daně, které platíme národním a místním vládám, zaměstnanost, kterou vytváříme, jak nepřímo, tak přímo, příležitosti, které nabízíme také dodavatelům, stejně jako naše investice do místních komunit. Hrajeme významnou úlohu v prosazování a podpoře dlouhodobého místního hospodářského rozvoje prostřednictvím koordinace, spolupráce a dialogu se všemi našimi zúčastněnými stranami, včetně vlád, občanské společnosti, komunit a obchodních partnerů.  

Snažíme se nakupovat místní produkty a služby; zaměstnáváme místní lidi a také investujeme do podpory místních komunit prostřednictvím vzdělávání a školení.  

Vápno a minerály jsou základními prvky dnešního světa a věříme, že můžeme významně přispět společnostem, ve kterých působíme, svými výrobními aktivitami, prostřednictvím pracovních míst, která vytváříme, a komunit, které podporujeme, a tím zajistit dlouhodobou hodnotu pro všechny naše zainteresované strany. 

Discover more about what we are doing for our Communities