Další aplikace vápna v životním prostředí

Zpracování kontaminované půdy

Půdy se kontaminují za přítomnosti vysokých koncentrací organických a anorganických sloučenin, které obvykle vznikají prasknutím podzemních skladovacích nádrží, aplikací pesticidů, ukládáním ropy a paliva, vyluhováním odpadu ze skládek nebo přímým vypouštěním průmyslových odpadů do půdy. Nejběžnějšími nalezenými chemikáliemi jsou ropné uhlovodíky, rozpouštědla, pesticidy, olovo a další těžké kovy. Obavy z kontaminace půdy se týkají především potenciálních zdravotních rizik, a to jak z přímého kontaktu, tak ze sekundární kontaminace vodních zdrojů.

Čištění kontaminované půdy zahrnuje různé techniky, od jednoduchých biologických procesů až po pokročilé inženýrské technologie. Procesy eliminace mohou být založeny na konkrétním kontaminantu (nebo třídě kontaminantu) a místě. Činidla na bázi vápna mají několik výhod pro ošetření cílových kontaminantů ve znečištěných půdách.

The water treatment facility at a copper mine and processing facility

Odvodnění kyselých dolů

Biologicky katalyzovaná oxidace pyritu obecně způsobuje kyselé odvodňování dolů. K tomu dochází, když je hornina obsahující pyrit vystavena působení vody a kyslíku ze vzduchu. Oxidace pyritu vytváří kyselinu sírovou a může rozpouštět řadu toxických kovů, které mají potenciál znečišťovat podzemní vody, řeky, jezera a oceány. Vápno je klíčové činidlo používané při nápravě takových scénářů. Společnost Lhoist má zkušenosti s úpravou jezer, aktivních důlních míst i opuštěných důlních míst.

Large metal tanks for filtering and potable water treatment from well

Vodní okruhy buničiny a papíru

Vápno se používá v mnoha aplikacích v průmyslu výroby celulózy a papíru, včetně optimalizace vodních okruhů. Recyklovaný papír a lepenka se vyrábí ze sběrového odpadního papíru. Odpadní papír obsahuje klížidla, lepidla, tiskařské barvy a další nečistoty, které představují výzvu pro proces výroby papíru. Nečistoty obsažené v odpadním papíru přispívají k růstu mikrobů, způsobují biologické znečištění a škodlivé pachy. Vápno se používá jako činidlo pro řízení pH za účelem optimalizace použití biocidů pro omezování růstu mikrobů.

Neutracal®, naše značka pro čištění komunálních odpadních vod a kalů

Více

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!