Úprava vody

Dílčí trhy úpravy vody

Pitná voda

Voda zpracovaná v úpravnách pitné vody se dodává do domácností a průmyslu a vyžaduje se, aby splňovala vysoké standardy čistoty, které jsou klíčové pro lidské zdraví.
someone taking water with his hands from a water tap

Odsolování / opětovné použití

Procesy odsolování odstraňují anorganické, organické a biologické složky z mořské vody, brakické vody a terciárně vyčištěné odpadní vody za účelem získání vysoce kvalitní vody, kterou lze znovu zavést do oběhu pitné vody.
Labo Water Sludge

Komunální odpadní vody

Čištění odpadních vod odstraňuje nečistoty z odpadních vod kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesů.
waste-to-energy plant

Průmyslová voda

Para evitar la formación de sarro, muchas industrias necesitan grandes cantidades de agua ablandada, eMnoho průmyslových odvětví vyžaduje velké množství změkčené vody, zejména chladicí vody pro okruhy a kotle, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene.
Banner-Water treatment plant

Kal

V posledních letech je kal stále více považován za zdroj spíše než za tok odpadu, a to kvůli jeho potenciálu pro obnovu živin a výrobu energie.
Tank or reservoir for biological purification and cleaning of dirty sewage water by active sludge.

Další aplikace vápna v životním prostředí

Vápno se používá v celé řadě dalších aplikací pro úpravu vody a pevných látek.
transparent water with circles and ripples