Naše aplikace pro kal

Kal je směs pevných látek a vody. Vzniká jako vedlejší produkt při čištění odpadních vod a před opětovným použitím nebo likvidací vyžaduje další úpravu. V posledních letech je kal stále více považován za zdroj spíše než za tok odpadu, a to kvůli jeho potenciálu pro obnovu živin a výrobu energie. Volba způsobu zpracování kalu a způsobu likvidace závisí na vytvořených objemech a dalších podmínkách specifických pro dané místo. Ve společnosti Lhoist nabízíme řadu produktů pro zpracování kalů, které splňují požadavky na různé způsoby likvidace a umožňují obnovu živin.

 

Neutracal®, naše značka pro čištění komunálních odpadních vod a kalů

Více
Modern urban wastewater treatment plant with Cold transparent water of decorative artificial waterfall

Zahušťování/odvodňování

Kal se obvykle zahušťuje a odvodňuje, aby se snížily objemy přepravované mimo lokalitu k likvidaci. Úprava vápnem zlepšuje účinnost odvodňování, což má za následek vyšší obsah sušiny a lepší manipulovatelnost kalu.

Sušení

Další snížení objemu kalu je možné odpařením zbylé vázané vody. Vápenná činidla usnadňují proces sušení, což má za následek nižší náklady na energie.

Stabilizace

Stabilizace je chemický nebo biologický proces, který minimalizuje biologické reakce v kalu.

Vápno může stabilizovat komunální a průmyslové kaly před opětovným použitím v zemědělství nebo spalováním při nízkých investičních nákladech ve srovnání s alternativními biologickými a tepelnými metodami. Vápno usnadňuje manipulaci s kalem, zabraňuje fermentaci, omezuje zápach, eliminuje patogeny a udržuje kovy v nerozpustné formě. Také obohacuje kal o vápník a hořčík, které jsou zvláště výhodné pro opětovné použití v zemědělství.

Obnova živin

Několik zemí zavádí legislativu pro získávání fosforu z čistírenských kalů. Hlavními hnacími silami jsou omezená dostupnost fosfátových hornin a obavy o životní prostředí. Fosfát lze získat z kalového louhu, vyhnilého kalu a popela ze spalovaného kalu. Činidla na bázi vápna lze použít k získání fosfátů v různých formách. Ve společnosti Lhoist nabízíme vápenné produkty na míru zaměřené na efektivitu procesu a vysokou míru regenerace pro různé technologie obnovy fosforu.

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!