Komunální odpadní vody

Naše aplikace pro komunální odpadní vody

Komunální odpadní voda je shromažďována z domácností a některých průmyslových odvětví a před vypuštěním do životního prostředí a/nebo použitím pro nepitné účely vyžaduje úpravu. Čištění odpadních vod odstraňuje nečistoty z odpadních vod kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesů. Ve společnosti Lhoist poskytujeme konkrétní řešení pro optimalizaci čištění odpadních vod v komunálních čistírnách odpadních vod.

 

Neutracal®, naše značka pro čištění komunálních odpadních vod a kalů

Více

Odstranění živin

Odpadní voda může obsahovat vysoké hladiny živin, jako je dusík a fosfor. Nadměrné vypouštění živin do životního prostředí může vést k eutrofizaci, což má za následek přemnožení řas a vyčerpání kyslíku ve vodních útvarech.

Dusík je v odpadních vodách přítomen především jako čpavek. V závislosti na koncentraci se čpavek odstraňuje stripováním nebo biologickými procesy. Při stripování čpavku se vápno používá k přeměně hydroxidu amonného na plynný čpavek. V biologických procesech se vápno přidává k zajištění dostatečné zásaditosti a vhodného rozsahu pH pro mikrobiální přeměnu čpavku na plynný dusík.

Odstranění fosforu se dosahuje fyzikálně-chemickými metodami, biologickým čištěním nebo kombinací obou metod. Při fyzikálně-chemickém ošetření se k odstranění fosforu používají soli na bázi kovů, které spotřebovávají zásaditost a snižují pH. Hydratované vápno nebo vápenné mléko se obvykle přidává ke zvýšení vyrovnávací kapacity odpadní vody a napomáhá odstraňování fosforu. Přítomný vápník se může také vázat s fosforem při vyšším pH za vzniku hydroxyapatitu.

test tube filled with a blue liquid

Úprava pH/zásaditosti

Účelem neutralizace je upravit hodnotu pH tak, aby vyhovovala požadavkům různých zpracovatelských jednotek v systému čištění odpadních vod. Ve společnosti Lhoist poskytujeme činidla na bázi vápna, která pomáhají zvyšovat pH a poskytují dostatečnou pufrovací kapacitu pro čištění odpadních vod.

Omezování zápachu/koroze

Sirovodík a související sloučeniny jsou hlavními přispěvateli k zápachu v čistírnách odpadních vod. Kromě toho je sirovodík při určitém prahu toxický a výbušný. Vápno je silný pufr, který umožňuje síře zůstat v roztoku a eliminuje její korozivní, toxický a výbušný potenciál v čistírnách odpadních vod nebo v kanalizačních sítích.

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!