Naše aplikace pro pitnou vodu

Voda zpracovaná v úpravnách pitné vody se dodává do domácností a průmyslu a vyžaduje se, aby splňovala vysoké standardy čistoty, které jsou klíčové pro lidské zdraví. Produkty na bázi vápna se používají pro změkčování, mineralizaci, omezování koroze a úpravu pH/zásaditosti při výrobě pitné vody.

 

Akdolit®, naše značka pro pitnou vodu

Přejít na Akdolit®

Změkčování

Tvrdost vody může způsobit tvorbu vodního kamene v potrubí a na armaturách nebo narušit účinnost čisticího prostředku. Změkčování snižuje tvrdost vody odstraněním rozpuštěných solí vápníku a hořčíku. K dosažení změkčení lze použít několik procesů, jako je iontová výměna nebo úprava na bázi vápna. Ve společnosti Lhoist poskytujeme speciální přípravky z vápenného mléka nebo vápenné kaše, které jsou zvláště vhodné pro změkčování. Složení zajišťuje účinnost procesu díky kombinaci malé velikosti částic a vysoké koncentrace hydroxidu vápenatého.

a glass that fills with a flow of water

Mineralizace

Měkké vody postrádají základní minerály, jako je vápník a hořčík, a také zásaditost. Produkty na bázi vápna a dolomitu se používají v mineralizačních procesech k vyrovnání obsahu minerálů a zásaditosti vody. Kromě toho, že vyvážený vápenato-uhličitý stav dodává vodě nezbytné minerály, zabraňuje rozpouštění nežádoucích látek v rozvodných sítích.

Omezování koroze

Vody s vysokými koncentracemi rozpuštěného CO2 jsou agresivní/korozivní pro distribuční infrastrukturu, a proto představují vážné riziko pro integritu infrastruktury a lidské zdraví. Vápenec a vápno neutralizují korozivní účinek rozpuštěného CO2 jeho přeměnou na hydrogenuhličitan vápenatý.

test tube filled with a blue liquid

Úprava pH/zásaditosti

pH je jedním z nejdůležitějších provozních parametrů kvality vody. pH vody v rozvodné síti je regulováno tak, aby se minimalizovala koroze vodovodního potrubí a potrubí v domácích vodovodních systémech. Přidání vápna umožňuje regulaci pH prostřednictvím zlepšené pufrovací kapacity, aby se minimalizovalo riziko zhoršení kvality vody způsobené korozním poškozením v napájecí síti. Vápno je účinnější než jiné alkalické produkty a nabízí větší flexibilitu, pokud jde o kvalitu vstupní vody.

Odstranění kovů

Surová voda může být kontaminována sloučeninami železa a manganu. Zejména odstranění manganu často vyžaduje dlouhé fáze úpravy nebo chemickou aktivaci. Náš speciální výrobek Akdolit® Mn FS umožňuje rychlé a spolehlivé odstranění manganu bez aktivace.

Pro spolehlivé odstranění těžkých kovů (např. arsenu, olova, vanadu atd.) je k dispozici náš adsorbent Akdolit® MC.

Akdolit®

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!