Naše aplikace pro průmyslová voda

Ve společnosti Lhoist máme širokou škálu řešení šitých na míru pro úpravu procesní vody a průmyslových odpadních vod.

Mnoho průmyslových odvětví vyžaduje velké množství změkčené vody, zejména chladicí vody pro okruhy a kotle, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene.

Průmyslové odpadní vody pocházejí z průmyslových procesů a jsou čištěny na místě, aby byly vypuštěny, dále čištěny v čistírně komunálních odpadních vod, nebo recyklovány. Recyklace a opětovné použití vody se stále více uplatňuje v průmyslových aplikacích.

 

Akdolit®, naše značka pro procesní vodu

Více

Neutracal®, naše značka pro čištění komunálních odpadních vod a kalů

Více
a glass that fills with a flow of water

Ablandamiento

Změkčování vody snižuje tvrdost vápenaté vody, která může způsobit vodní kámen, a snižuje účinnost přenosu tepla v kotlích kvůli tvorbě minerálních usazenin, jako je uhličitan vápenatý. K dosažení změkčení lze použít několik procesů, jako je iontová výměna nebo úprava na bázi vápna. Změkčování na bázi vápna převádí rozpustné hydrogenuhličitanové ionty na nerozpustné uhličitanové ionty, které jsou následně odděleny od vody.

Odstranění oxidu křemičitého

Některé průmyslové segmenty náročné na vodu vyžadují obrovské množství čisté vody a potýkají se s problémy s usazováním oxidu křemičitého. Oxid křemičitý se hromadí na površích jako sklovité usazeniny, které se obtížně odstraňují, což má za následek selhání zařízení. Proto je odstranění oxidu křemičitého kritické pro řadu jednotkových procesů, včetně chladicích věží, kotlů a membrán pro reverzní osmózu. Ve společnosti Lhoist poskytujeme speciální formulace produktů na bázi vápníku a hořčíku, které jsou vhodné pro odstraňování oxidu křemičitého jako samostatný krok ošetření nebo v kombinaci se změkčováním vápna.

test tube filled with a blue liquid

Neutralizace pH

Neutralizace pH je základním krokem čištění v mnoha průmyslových odvětvích při čištění kyselých odpadních vod, které je nutné před vypuštěním neutralizovat. Neutralizaci kyselých odpadních vod lze dosáhnout úpravou pH pomocí činidel na bázi vápna.

Odstraňování iontů

Odpadní vody obsahující fluor často vyžadují čištění nad rámec pouhé neutralizace pH kvůli široce stanoveným limitům koncentrace fluoridů v průmyslových odpadních vodách. Nejběžnějším způsobem odstraňování fluoridů je přidání vápna. Ve společnosti Lhoist jsou vyvinuty formulované roztoky vápenného mléka nebo vápenné suspenze, které umožňují neutralizaci pH a odstranění fluoridů v jediném technologickém kroku.

Síran přispívá ke zvýšené slanosti povrchových vod, může inhibovat některé pokročilé procesy čištění odpadních vod a je nepřímo zodpovědný za problémy se zápachem a korozí při čištění odpadních vod. Nejběžnějším způsobem odstraňování vysokých koncentrací síranů z vody je přidání vápna.

Vysrážení těžkých kovů

Kovy se v životním prostředí nerozkládají. Mohou být velmi toxické pro člověka a zvířata. V důsledku toho je průmysl musí odstranit z odpadních vod před vypuštěním.

Chemické srážení je nejběžnější technologií používanou k odstraňování kovů z roztoků. A pokud vezmeme v úvahu náklady na srážecí činidla a požadavky na zásady, je vápno cenově nejefektivnější možností odstraňování kovů z odpadních vod.

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!