Co je proces absorbér s pevným ložem (PBA)?

Při procesu PBA spaliny procházejí v příčném proudu nebo protiproudu reakční komorou naplněnou granulovaným sorbentem. Činidlo působením gravitace prochází reakční komorou a na dně se z PBA odstraní. Míra eliminace běžného PBA systému využívajícího přírodní vápenec je poměrně vysoká pro SO3 a HF (> 95-98%), avšak omezená pro HCl (20-30%) a SO2 (10-20%).

Reaktor s plovoucím ložem se skládá z nádoby naplněné reaktivním materiálem. Při průchodu nádobou jsou znečišťující látky zachycovány výplní. Výplň je třeba po určité době, která se v jednotlivých zařízeních liší, vyměnit.

Vaše výhody

PBA je zvláště vhodný pro průmyslové procesy, při kterých se uvolňuje nárazové množství kyselých škodlivin. Sorbacal® G výrazně zvyšuje eliminační výkon pro HCl a SO2. Je tedy atraktivní alternativou v procesech PBA pro nové aplikace, jako například při nadcházejícím odsiřování námořních dieselových motorů.

Řada výrobků Lhoist určená pro PBA

Sorbacal® C je sorbent z přírodního vápence CaCO3 ve formě hrubších frakcí, který se používá v PBA.

Pro vyšší eliminační výkon doporučujeme Sorbacal® G: kulovité granulované částice z CaCO3 a Ca(OH)2. Reziduální obsah Ca(OH)2 v kombinaci s vyšší porézností a větším povrchem výrazně zvyšuje míru eliminace pro HCl (> 70%) a SO2 (30-35%). V případě PBA s více fázemi se pro HCl a SO2 dosahuje ještě lepších výsledků (>80%).

  • Sorbacal® C
  • Sorbacal® G
Kontaktujte naše odborníky

Absorbér s pevným ložem