Čištění (úprava) spalin

Spalování odpadu a mnoho dalších průmyslových procesů vytváří spaliny. Ty často obsahují znečišťující látky, jako jsou oxidy síry (SO2 + SO3), kyselina chlorovodíková (HCl), kyselina fluorovodíková (HF) a také těžké kovy, dioxiny a furany. Vápno, hašené vápno a produkty na bázi vápence jsou vysoce účinná činidla pro zachycování kontaminantů. Při smíchání s dalšími složkami odstraňují i tzv. mikropolutanty. 

Green factory in the middle of the fields

Proces

Procesy čištění spalin (FGT) se v jednotlivých odvětvích liší v závislosti na znečišťujících látkách, které mají být zpracovány. 

více
coal plant

Znečišťující látky (polutanty)

Mnoho průmyslových procesů vytváří spaliny obsahující znečišťující látky, které mohou nepříznivě ovlivnit lidi a životní prostředí. Nabízíme cenově výhodná řešení pro jejich zachycení a neutralizaci. 

více