Co je to cirkulační suchý prací proces (CDS)?

Technologie CDS byla původně vyvinuta pro odstraňování SO2 v uhelných elektrárnách. Dnes se používá také pro čištění spalin z průmyslových kotlů, které spalují komunální odpad, průmyslový odpad nebo biomasu. Proces CDS dokáže odstraňovat kyselé složky spalin i mikropolutanty. Spočívá v recirkulaci odfiltrovaných zbytků, které obsahují reakční produkty a popílek zachycený na filtru. Jednotky CDS pracují výhradně se sorbenty na bázi vápníku. 

Technologie CDS získává na oblibě také díky možnosti regulace více škodlivin současně a nižším pořizovacím nákladům v porovnání s mokrými procesy. Společnost Lhoist, výrobci zařízení i dodavatelé tuto technologii neustále rozvíjejí a efektivně tak zvyšují účinnost záchytu kyselých plynů při snížené spotřebě sorbentu.

Vaše výhody

CDS se skládá z reaktoru a filtru. Velká část pevných látek z filtru se recykluje zpět do reaktoru, kam se přidává čerstvý sorbent. Ve většině případů se do reaktoru nebo na pevné částice nastřikuje voda, a to z důvodu regulace teploty a zlepšení účinnosti záchytu. Některá zařízení používají pálené vápno (CaO), které se před vstupem do procesu CDS hasí. 

Recirkulace reakčních produktů snižuje spotřebu sorbentu. Umožňuje také systému dosáhnout vysokých úrovní eliminace kyselých plynů: více než 99% pro SO2, SO3, HF a HCl.

Produktová řada Lhoist určená pro CDS

Přestože CDS původně používal pouze standardní hašená vápna, zkušenosti z posledních let ukazují na dokonalou synergii mezi sorbenty Sorbacal® a recirkulačním procesem, jejichž kombinací se dosahuje ještě vyšší účinnosti při odstraňování kyselých plynů. V případě potřeby lze odstraňovat také mikropolutanty, a to použitím sorbentů řady Sorbacal® Micro.

  • Sorbacal® SPS
  • Sorbacal® Micro
  • Sorbacal® SP
  • Sorbacal® H
  • Sorbacal® A
  • Sorbacal® Q
Kontaktujte naše odborníky

Cirkulační suchá pračka