Co je proces mokrého čištění?

V případě mokrých procesů čištění spalin (mokré pračky) určených pro odstraňování kyselých plynů se spaliny ochlazují pomocí vypařování vody na teplotu pod bod kondenzace kyselin (50–70 °C). Spaliny poté procházejí vypírací kapalinou. Tou může být voda nebo zásaditý roztok. Kyselá složka spalin se ve vypírací kapalině rozpustí a neutralizuje reakcí se zásaditým sorbentem. V závislosti na rozpustnosti produktů reakcí ve vodě mohou v kapalině zůstat rozpuštěné (především chlorid vápenatý) nebo se vysráží jako pevné částice (siřičitan vápenatý CaSO3 a síran vápenatý CaSO4). 

Vaše výhody

Mokré pračky jsou vysoce účinné při odstraňování kyselých plynů. Nabízejí vysokou míru záchytu (>99%) pro HCl, HF a SO2 při nejnižší možné spotřebě sorbentu. Mají také vysoké pořizovací náklady a vznikající odpadní voda před konečným vypuštěním vyžaduje úpravu. Díky možnosti používat vápenec (CaCO3), který je ekonomicky výhodný, je tento proces velmi rozšířen, především pro větší jednotky, u nichž je klíčová stálá úroveň kvality a zajištění dodávek. 

Lhoist je pro tento typ FGT procesu ideálním partnerem, neboť disponuje rozsáhlou sítí závodů v lokalitách s vysoce čistým vápencem a bohatými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti řízení dopravních řetězců. Mokré pračky nejsou dostatečně účinné při odstraňování SO3, může být proto nutné je pro redukci SO3 doplnit technologií DSI.

Produktová řada Lhoist určená pro mokré procesy

Sorbenty Sorbacal® C na bázi vápence (CaCO3) nabízíme v nejrůznějších zrnitostních velikostech pro zařízení s mokrou pračkou. Sorbenty Sorbacal® C se vyznačují vysokou čistotou a bělostí a jejich vedlejší produkt ve formě sádry lze tedy maximálně zhodnotit. 

  • Sorbacal® Q
  • Sorbacal® Micro
  • Sorbacal® SL
  • Sorbacal® C
Kontaktujte naše odborníky

Mokrý proces