Co je proces nástřik sorbentu do kotle (FSI)?

Sorbent se okamžitě rozkládá na porézní a extrémně reaktivní formu páleného vápna, která selektivně neutralizuje SO2. V těchto podmínkách je eliminace kyselého plynu velice efektivní, protože ke konkurenční reakci s CO2 při tak vysokých teplotách nemůže docházet. Eliminace halogenvodíkových kyselých plynů je omezenější. Nastřikovaný sorbent však bude dále reagovat v následném procesu a tyto škodliviny odstraní. 

Ve spojení s instalací FGT v pozdější fázi procesu je FSI extrémně účinné a flexibilní řešení pro předčištění plynů obsahujících velké množství SO2 nebo eliminaci špiček emisí SO2

Řada výrobků Lhoist určená pro FSI

Sorbacal® SPS se ukázal být pro tuto náročnou aplikaci nejúčinnějším sorbentem. 

  • Sorbacal® SPS
  • Sorbacal® A
Kontaktujte naše odborníky

Nástřik sorbentu do kotle