Co je proces nástřik sorbentu do kotle (FSI)?

Technologie dávkování sorbentu do pece (Furnace sorbent injection = FSI) zahrnuje dávkování sorbentů přímo do pece/kotle nebo smíchání s palivem. Tato technologie se používá především v zařízeních na energetické využití odpadu a biomasy.

Oblast působení sorbentů sahá od regulace emisí kyselých plynů (jako jsou maximální hodnoty SO2 tzv. píky nebo regulace emisí HF) až po snížení problémů se znečištěním a zanášením se struskou, ke kterým v peci/kotli dochází. Výrobek může mít také dvojí účinek.

Za podmínek FSI je záchyt kyselých plynů (zejména odstraňování SO2) velmi účinný vzhledem k vysoké teplotě reakce a absenci konkurenční reakce s CO2.

Dávkování sorbentů také snižuje problémy se struskováním/znečištěním díky zvýšení teploty tání popela z kotle.

Výhody

Výhody se liší v závislosti na použitém sorbentu. Naši odborníci zanalyzují vaši situaci a přizpůsobí vám konkrétní řešení na míru. Naše řešení bude zahrnovat doporučení vhodných míst pro vstřikování do pece/kotle, vhodný sorbent, zkušební testovací vybavení a vhodnou technologií pro správné dávkování našich sorbentů.

V závislosti na použitém sorbentu získáte následující výhody:

Odstranění kyselých plynů:

  • Účinnější záchyt SOx
  • Zpracování spalin s omezenou dostupností
  • Úspory na stávajícím sorbentu pro čištění spalin
  • Snížení nákladů na likvidaci zbytků.

Ochrana proti struskování/znečištění:

  • Vyšší kapacita přenosu tepla
  • Zvýšená produktivita
  • Nižší náklady na údržbu a čištění.

Řada výrobků Lhoist určená pro FSI

Sorbacal® Heat je nejnovější řada produktů společnosti Lhoist pro tuto aplikaci. Tato produktová řada zahrnuje sorbenty na bázi vápníku, hořčíku nebo jiných minerálů. Každý produkt bude vyroben na míru na základě potřeb našich zákazníků.

Kontaktujte naše odborníky

Nástřik sorbentu do kotle