Co je proces nástřik suchého sorbentu (DSI)?

DSI je relativně jednoduchý a mnohostranný proces čištění spalin. Spočívá v suchém nástřiku jednoho nebo více sorbentů do spalin, před filtrační jednotku, kterou obvykle bývá tkaninový filtr nebo elektrostatický odlučovač. Sorbent se škodlivinami reaguje při průchodu spalin. DSI umožňuje odstraňovat zároveň kyselé složky spalin, například pomocí hydroxidu vápenatého Ca(OH)2, a mikropolutanty. 

Reakce plynných škodlivin se sorbentem probíhá v reaktoru nebo potrubí pro odvod spalin a pokračuje až do filtru, především pokud je použit tkaninový filtr. Produkty reakce a popílek z procesu se poté zachytí ve filtračním zařízení.

Vaše výhody

Tento proces je považován za ideální pro nízkokapacitní spalovny. Lze jej snadno začlenit do stávajících instalací a nabízí následující výhody: 

 • nízké investiční náklady 
 • jednoduchost designu a ovládání 
 • extrémní prostorová efektivita 
 • snadná automatizace 
 • nízká spotřeba stlačeného vzduchu, elektřiny a vody 
 • flexibilní provoz z hlediska teploty a kapacity. 

Kromě toho je vedlejším produktem procesu čištění suchý prášek, se kterým se snadno manipuluje. Aby se minimalizovalo množství získaných sekundárních produktů, společnost Lhoist vyvinula vysoce reaktivní hydratovaná vápna (Sorbacal® SP, Sorbacal® SPS, Sorbacal® H atd.), díky nimž je suché zpracování velmi konkurenceschopné řešení pro rostoucí počet aplikací. 

Produktová řada Lhoist určená pro DSI

DSI s produkty Sorbacal® prokázaly, že jsou schopny dosáhnout vysoké účinnosti záchytu (až > 95% pro SO2 a > 99% pro SO3, HF a HCl). 

 • Sorbacal® SPS
 • Sorbacal® Micro
 • Sorbacal® SP
 • Sorbacal® H
 • Sorbacal® A
Kontaktujte naše odborníky

Nástřik suchého sorbentu