Co je polomokrý proces absorbér s rozprachovým sušením (SDA)?

SDA je polosuchý proces čištění a odstraňování kyselých plynů HF, HCl, SO2 a SO3. SDA procesy se instalují v uhelných elektrárnách, spalovnách komunálního odpadu a spalovnách speciálního odpadu, nebo například v aglomeračních jednotkách oceláren.

Tento proces obvykle využívá vodní suspenzi Ca(OH)2, které se v Evropě říká vápenné mléko. Tato suspenze se nastřikuje do horkých spalin. Voda se vypaří, zvýší vlhkost spalin a sníží jejich teplotu. Tento dvojí účinek usnadňuje neutralizační reakci částic nyní suchého Ca(OH)2 se škodlivými kyselými plyny. Při SDA procesu vzniká suchý prášek, který obsahuje především  popílek a reakční produkty. Tento suchý materiál se zachycuje v další fázi procesu, obvykle na tkaninovém filtru. 

Vaše výhody

V kombinaci s nástřikem aktivního uhlí, hnědouhelného koksu nebo sorbentu Sorbacal® Micro lze proces SDA upravit pro eliminaci více škodlivin zároveň.

V porovnání s mokrými pračkami je spotřeba vody poměrně nízká. Koncovým produktem procesu SDA je suchý prášek. Protože nedochází k tvorbě vody, není nutné její čištění.

Řada jednotek SDA byla vylepšena jejich kombinací s dodatečným DSI nebo FSI. DSI lze integrovat před nebo po procesu SDA. Takový kombinovaný proces nabízí mnohem lepší možnosti špičkové kontroly. 

Produktová řada Lhoist určená pro polomokrý proces

Ve většině případů se MoL připravuje na místě z nehašeného vápna Sorbacal® Q nebo suspendováním hašeného vápna Sorbacal® H ve vodě. V některých případech je také dodáván jako suspenze Sorbacal® SL připravená k použití. 

Pro dobrý výkon s SDA je nezbytný vysoce kvalitní MoL s velmi jemnými částicemi Ca(OH)2

Ve společnosti Lhoist jsou naši odborníci schopni optimalizovat váš současný proces SDA výběrem nejvhodnějšího vápna pro výrobu vysoce kvalitního MoL ve vašem stávajícím procesu přípravy. Navíc jsme vyvinuli specifické technologie přípravy a skladování MoL, abychom zvýšili efektivitu vašeho SDA. 

  • Sorbacal® H
  • Sorbacal® Q
  • Sorbacal® SL
  • Sorbacal® Micro
Kontaktujte naše odborníky

Polosuchý proces