Obnova přírody

Skupina Lhoist v rámci své činnosti zhodnocuje přírodní zdroje. Pevně proto věří, že musí přírodě vrátit více, než z ní čerpá. Svá ložiska vlastníme dlouhou dobu před zahájením těžby. Můžeme tak příslušnou oblast důkladně prostudovat a až s těžbou o několik desítek let později skončíme, přirozené prostředí nejen uvedeme do původního stavu, ale dokonce ho i zlepšíme. Poradili jsme se s odborníky na životní prostředí a vytvořili strategie vhodného řízení našich lomů.

 


 

Seznamte se s několika příklady našich úspěchů v této oblasti:

Vytvoření přírodní rezervace

Po více než sto letech provozu jednoho ze svých lomů zde Skupina Lhoist přestala těžit vápenec. Ve spolupráci s magistrátem města Amay (Belgie), odborem životního prostředí a správou lesů a s Valonským regionem jsme zahájili iniciativu s cílem vytvořit oficiální přírodní rezervaci o rozloze 28 ha. Oblast bývalého lomu je otevřené přirozené prostředí s vodní plochou a útesy, které bude osídleno chráněnými živočišnými druhy. Veřejnosti bude přístupná pouze část oblasti. Do přísněji chráněné lokality se návštěvníci dostanou jen v rámci prohlídky s průvodcem. Všechny strany podepsaly smlouvu, která je zavazuje ke spolupráci na období minimálně 30 let.

 

Ochrana ropušek starostlivých

Na několika ložiscích v této oblasti – včetně malého lomu Dachskuhle (Německo) – neprobíhá těžba nepřetržitě. V období, kdy se lom Dachskuhle nevyužívá, jsou podmínky na jeho povrchu ideální k osídlení ropuškami starostlivými. Dle nejnovějších údajů se druh úspěšně rozmnožuje, obojživelníci jsou odolní a zdraví. Bloky vápence a větší trvalá jezera zajistí tomuto ohroženému a přísně chráněnému druhu důležitý sekundární biotop v hustě zalidněné oblasti.

 

Podpora druhu: projekt Výr

Cílem projektu Výr je monitorovat rostoucí výskyt výrů velkých, kteří se vrátili do oblasti s aktivními i uzavřenými lomy. Tyto lokality zajistí ohroženému a přísně chráněnému druhu důležitý sekundární biotop v hustě zalidněné oblasti. Místa výskytu výrů, vývoj populace, rozmnožování, nové generace a způsoby lovu zde studuje odborník z oblasti ornitologie. Dalším z cílů projektu je zlepšit v místě výskytu výrů jejich životní podmínky. Na projektu spolupracuje průmysl výroby vápna s místními úřady a všechny strany podepsaly veřejnou smlouvu.

 

Orchideje v lomu

Lom Voska je v provozu od 19. století a došlo zde ke vzniku stěn různých tvarů. Během přestávky v těžbě zde v důsledku skvělých podmínek začalo růst a rozmnožovat se několik druhů orchidejí. Výsledkem je významná populace tohoto přísně chráněného druhu. Skupině Lhoist se podařilo vyjednat rozšíření této oblasti a vzdala se též těžby vápence, která by měla na růst orchidejí negativní vliv.