Biodiversiteit

Wij zetten ons in voor de bescherming van ons milieu

Lhoist streeft naar het behoud en de verbetering van de biodiversiteit om de veerkracht te ondersteunen van de ecosystemen die onze sites omringen. 

De bescherming van bedreigde ecosystemen is een gedeelde verantwoordelijkheid. We zetten ons in voor de bescherming van ons milieu door de impact van onze activiteiten te elimineren, te minimaliseren of te compenseren. We vergroten de biodiversiteit door middel van drie activiteiten: 

  • het identificeren en observeren van waardevolle habitats om het bewustzijn te vergroten en een adequate behandeling bij onze activiteiten te bevorderen. 
  • communiceren en samenwerken met NGO's en universiteiten om synergieën te benutten door kennis te delen. 
  • waar mogelijk nieuwe habitats creëren. 

Ons doel voor 2023

60%

Actieve steengroeven met beheersplan biodiversiteit

Onze laatste stories over Biodiversiteit

See more