Innovatie

We bekijken de vele aspecten van innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Het is onze missie om: 

  • de strategie van Lhoist van winstgevende en duurzame, organische groei te stimuleren door innovatieve producten, processen en diensten, waardetoevoegende oplossingen en technische ondersteuning te bieden om aan de marktbehoeften voor de lange termijn tegemoet te kunnen komen 

  • door te gaan met het exploiteren van de verschillende soorten en diverse kwaliteiten van kalksteen, dolomiet en mineralen om te voldoen aan de vereisten van bestaande en opkomende toepassingen. We richten ons vooral op speciaal gepatenteerde producten voor individuele toepassingen 

  • nieuwe manieren te onderzoeken waarop we onze activiteiten zo energiezuinig mogelijk kunnen uitvoeren 

  • onze maatstaven voor ons technische talent constant aan te passen om te zorgen dat we de beste in onze klasse blijven en dit communiceren 

  • wetenschappelijke kennis en ons intellectuele eigendom op een wereldwijde schaal te garanderen, via partnerschappen met de leidinggevende industriële experts in de wereld en relaties met universiteiten en laboratoria. 

Deze missie is het hart van al onze activiteiten. Ze vormt de basis van al onze inspanningen om door te gaan met het bieden van echte waarde voor uw activiteiten. 

We richten ons op onze klanten en hun bedrijf. Ons doel is om de producten en diensten te creëren die zij nodig hebben, op een duurzame manier. Daarom investeren wij constant in New Business Development (NBD) om bestaande oplossingen te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen, zodat wij steeds aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen. Dit maakt ons tot een solide en betrouwbare partner, vandaag en in de toekomst. 

A male chemist holds test tube of glass in his hand in a lab

Beste oplossingen voor uw bedrijf

Wij streven ernaar u de exacte kwaliteit te leveren die u nodig hebt voor uw bedrijf: geautomatiseerde, betrouwbare, veilige en energiezuinige groeven en verwerkingsfaciliteiten. Onze ovens worden zorgvuldig per proces geselecteerd, en we gebruiken hiervoor de meest efficiënte brandstoffen. Een van onze doelstellingen is om afval te minimaliseren, en we streven ernaar onze consumptie van grondstoffen te optimaliseren om dit te bereiken. 

Duurzame toepassingen voor de toekomst

In onze snel veranderende en steeds sterker gereguleerde wereld richt de R&D-afdeling van Lhoist zich specifiek op manieren om aan milieuvereisten te voldoen. We hebben ons tot doel gesteld duurzame oplossingen te ontwikkelen om te kunnen reageren op essentiële uitdagingen, vooral op het gebied van water- en gasverwerking, landbouw en de staalindustrie. Onze ervaren onderzoekscentra verzorgen een platform voor training en technische ontwikkeling voor verkoop en productiemiddelen. Het dient ook als een laboratorium voor pilootprojecten en experimenten. Deze kunnen zowel bij Lhoist worden uitgevoerd als bij u op locatie. 

Continue innovatie

We proberen constant bestaande producten te verbeteren en nieuwe concepten te ontwikkelen. Dit bereiken we door een nauwe samenwerking met klanten en experts. 

Onze oplossingen zijn al aanwezig in uw dagelijks leven. Om te zorgen voor een betere toekomst doet Lhoist substantieel onderzoek om de voordelen die onze producten bieden, te vergroten. Op onze testlocaties simuleren onderzoekers nieuwe methoden om te laten zien hoe we uw productportfolio nog verder kunnen uitbreiden en verbeteren. 

Er zijn al meer dan duizend verschillende typen kalksteen, dolomiet en andere mineralen gevonden over de hele wereld. Met uitgebreide achtergrond- en wetenschappelijke kennis passen wij hun eigenschappen aan en transformeren wij ze in nieuwe en innovatieve industriële producten. 

Een groeiend bedrijf

Onze nadruk heeft altijd gelegen op het zoeken naar nieuwe markten, het samen ontwikkelen van innovatieve toepassingen en het lanceren van producten en diensten die de klanttevredenheid verbeteren. Dit is vooral van belang op het gebied van staal, milieu, wegenbouw en landbouw. We voeren door de hele Groep heen toegepast onderzoek uit. Bij deze inspanningen wordt gebruikgemaakt van samenwerkingsverbanden met klanten, vermaarde academici, onderzoeksinstellingen, internationale experts en privépartners. Hiervoor zijn uitgebreide financiële en menselijke hulpbronnen nodig, en hierdoor kunnen wij originele concepten voor klanten in diverse industrieën ontwikkelen. Onze acties stellen ons ook in staat om ons op tot nu toe onbekende markten te begeven voor toekomstige toepassingen die het leven steeds comfortabeler zullen maken. 

We leggen sterk de nadruk op de ontwikkeling van echt duurzame producten, processen en diensten om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en om onze organische groei te ondersteunen. 

Innovaties van Lhoist

De Afdeling Intellectuele Eigendom van Lhoist zorgt voor de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de Groep en beheert tegelijkertijd zo’n 490 reeds verleende octrooien en meer dan 450 aangevraagde octrooien (onderzoeksprocedure nog niet afgerond). Momenteel zijn er nagenoeg 80 uitvindingen geregistreerd.  

Veel van onze innovaties worden beschermd met octrooien, waarvan de meest opvallende zijn: 

De producten, processen en categorieën van producten en diensten van Lhoist kunnen worden gedekt door een of meer octrooien in de V.S. en internationaal, zoals hieronder aangegeven. Deze websitepagina wordt ter beschikking gesteld om te voldoen aan de bepalingen inzake virtuele octrooimerken van verschillende rechtsgebieden. In het bijzonder is deze pagina bedoeld als kennisgeving overeenkomstig 35 U.S.C. § 287(a). De hieronder vermelde producten en procedés kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een combinatieproduct of -procedé worden verkocht. Mogelijk zijn ook nog andere octrooiaanvragen in behandeling, zowel in de V.S. als internationaal. 

Lhoist patents

Er zijn geen resulaten