Organische chemie

Organische chemie verwijst naar de aardolie-industrie waarin kalkproducten worden gebruikt, vooral als reagentia voor chemische synthese. Kalk biedt een concurrerende en stabiele prijs in vergelijking met andere basen, zoals natronloog (NaOH) 

De belangrijkste toepassingen zijn: 

 • Propyleenoxide (PO) 
 • Epichloorhydrine (ECH) 
 • Pentaerytritol/Pentaerytride 
 • Calciumsulfonaat en salicylaat als additief voor smeermiddelen 
 • Calciumcarbide 

Onze kalkproducten bieden een aantal belangrijke voordelen zoals een bijzonder consistente kwaliteit en passende reactiviteit. Dit zijn sleutelfactoren bij het waarborgen van een hoge efficiëntie van de op locatie geproduceerde kalkmelk/kalkspecie. Onze producten zijn verkrijgbaar in grote volumes (>250.000t/klant) maar ook in kleinere hoeveelheden (zakgoed), en worden altijd geleverd via een optimale toeleveringsketen. 

Anorganische chemie

Anorganische chemie is het verwerken van minerale stoffen. In deze markt worden kalkproducten voornamelijk gebruikt als reagens in chemische synthese, voor neutralisatie en reiniging. 

De volgende toepassingen zijn belangrijk: 

 • Calciumfosfaten 
 • Calciumsilicaten 
 • Calciumzouten 
 • Cement met hoog aluminiumgehalte 
 • Titaanoxide 
 • Citroenzuur 
 • Calcium, magnesiumnitraat 
 • Natriumchloride 

De Ca- en Ca-Mg-oxide en -carbonaatproducten van Lhoist zijn van zeer constante kwaliteit en bieden de noodzakelijke hoge reactiviteit. Ze worden geleverd in grote volumes, in bulk of in zakken, via een optimale logistieke keten. 

Parachemie

Parachemie is de transformatie van basischemicaliën in functionele producten. De processen vereisen kalkproducten die dienen als chemische reagentia en neutralisatiemiddelen. 

Onze producten worden gebruikt voor een reeks van toepassingen, zoals: 

 • Zeep 
 • Wasmiddelen 
 • Verven 
 • Gelatine 
 • Calciumcitraat 
 • Calciumacetaat 
 • Fluorwaterstofzuur 
 • Milieuprocessen 

Het meeste proceswater in de chemische industrie moet met kalk worden behandeld om de pH en het mineraalgehalte te corrigeren. U kunt ook zuur afvalwater met kalkproducten behandelen alvorens het te recyclen of te lozen in de riolering.  

Chemische processen hebben altijd energie nodig in de vorm van stoom, warmte en/of elektriciteit. Daarom hebben de meeste chemische fabrieken hun eigen stroomopwekkingssysteem met een rookgasreinigingsinstallatie. Bij Lhoist bieden we zeer efficiënte kalkproducten voor dergelijke toepassingen.