Lhoist en Air Liquide bundelen hun krachten en lanceren een uniek project voor het koolstofvrij maken van de kalkproductie in Frankrijk

Publicatiedatum 09.05.22

Persbericht van 9 mai 2022

Air Liquide en Lhoist hebben een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend met als doel de kalkproductie-installatie van Lhoist in Réty, in de regio Hauts-de-France, koolstofvrij te maken met behulp van de innovatieve en gepatenteerde CryocapTM-technologie voor koolstofafvang van Air Liquide. In dit verband hebben Air Liquide en Lhoist gezamenlijk een aanvraag ingediend voor grootschalige steun van het Europees Innovatiefonds. Dit partnerschap is een nieuwe stap in de totstandbrenging van een koolstofarm industrieel ecosysteem in de ruimere regio Duinkerke.   

Kalk is een van de "hard-to-abate" (moeilijk af te bouwen) industrieën, aangezien bij de productie ervan voornamelijk CO2 vrijkomt uit de afbraak van kalksteen. De "Chaux et Dolomies du Boulonnais" vestiging van Lhoist in Réty is de grootste fabriek voor de productie van kalk in Frankrijk. Met dit project zou Lhoist de CO2-uitstoot van de fabriek in Réty met ingang van 2028 met meer dan 600.000 ton per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 55.000 huishoudens in Frankrijk. 

Gebruikmakend van haar knowhow en unieke expertise in CO2-afvangtechnologieën zou Air Liquide een eenheid van haar innovatieve en gepatenteerde CryocapTM FG-technologie (Flue Gas) bouwen en exploiteren om 95% van de CO2 afkomstig van de bestaande kalkproductie-eenheid van Lhoist in Réty af te vangen en te zuiveren. De CryocapTM -technologie van Air Liquide zou dus voor het eerst worden gebruikt om de kalkproductie in Frankrijk koolstofvrij te maken.   

De afgevangen CO2 zou vervolgens worden vervoerd naar een multimodale CO2-exporthub in Duinkerken, die momenteel in ontwikkeling is, en vervolgens worden opgeslagen in de Noordzee als onderdeel van het D'Artagnan-project, dat van de Europese Commissie het label PCI (Project of Common Interest) heeft gekregen.  

De uitvoering van het project zal mogelijk zijn naarmate er overheidsmiddelen uit Europese en/of Franse regelingen beschikbaar zijn ter ondersteuning van het koolstofvrij maken. In dit perspectief hebben Lhoist en Air Liquide gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de grootschalige oproep van het Europees Innovatiefonds. 

" Als leider in de kalkindustrie zijn wij er zeer trots op dat voor het eerst een kalkfabriek haar CO2-emissies zal afvangen en deze onder veilige omstandigheden zal opslaan. Carbon Capture & Storage is een onmisbaar onderdeel van de manier waarop de kalkindustrie de vermindering van haar CO2-voetafdruk aanpakt ten voordele van het milieu en haar klanten. "

cedric de vicq
Cedric De Vicq

CEO Lhoist Europe

Pascal Vinet, Senior Vice President, lid van het Uitvoerend Comité van Air Liquide en verantwoordelijk voor Europe Industries, zei:

"Het koolstofvrij maken van de industrie staat centraal in de strategie van Air Liquide, en wij zetten ons in om onze klanten te begeleiden met een breed scala aan oplossingen, in lijn met onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheidsontwikkeling. Het gebruik van CryocapTM voor het koolstofvrij maken van de kalkproductie bewijst de veelzijdigheid van onze innovatieve en gepatenteerde koolstofafvangtechnologie. Ons partnerschap met Lhoist zal bijdragen tot het koolstofvrij maken van het bredere industriebekken van Duinkerke, een van de historische industriebekkens van Air Liquide in Frankrijk."