Ontwikkeling van onsite zonne-energiecentrales in Frankrijk en Iberië

Publicatiedatum 30.01.23

In 2020 zijn wij een partnerschap aangegaan met TotalEnergies Renouvelables France (TERF), een vooraanstaande speler op het gebied van hernieuwbare energie in Frankrijk, via haar dochteronderneming Total Quadran.

Dit partnerschap is opgezet met als doel de gezamenlijke ontwikkeling en installatie van fotovoltaïsche parken op 11 locaties van Lhoist in Frankrijk.

Total Quadran zal meer dan 194.000 zonnepanelen bouwen en exploiteren op ongeveer 111 hectare van Lhoist. Dit vertegenwoordigt meer dan 83 MW aan vermogen, gelijk aan 70% van het elektriciteitsverbruik van Lhoist in Frankrijk. 

 

 

Solar panel with blue sky and sunlight

Uitbreiding van ons partnerschap tot Iberië

Om onze strategie voor hernieuwbare energie voort te zetten, hebben wij ons partnerschap in 2022 uitgebreid tot de ontwikkeling van b2b-zonne-energiecentrales in Iberië. 

Met een totaal van 7,40 MWp en meer dan 14.000 FV-panelen zullen de aan land geïnstalleerde zonnesystemen worden gebouwd en geëxploiteerd door TotalEnergies en worden geïnstalleerd op 3 Iberische sites van Lhoist in Spanje (Navarra, Tiebas en Sevilla, Estepa) en Portugal (Santarém, Alcadene).  

 

" De langetermijnvisie van haar activiteiten vormt de kern van de bekommernissen van een familiegroep zoals de Lhoist Groep. In de loop der jaren is ons engagement voor duurzame ontwikkeling een essentieel onderdeel van onze strategie geworden. Dit ambitieuze groene-energieproject in Iberië sluit perfect aan bij onze inspanningen om bij te dragen tot de overgang naar koolstofneutraliteit op alle niveaus van de organisatie en onze activiteiten, ook in Iberië. Het maakt ook deel uit van een partnerschapsbenadering met de spelers dicht bij onze fabrieken, mensen, lokale gemeenschappen, milieuverenigingen, evenals met onze klanten die in staat zullen zijn om het te waarderen in hun eigen koolstofvoetafdruk. "

man with helmet in front of building
Juan Martinez Goytre

Operations Director Iberia

De onsite zonne-installaties zullen bijna 30% van het totale elektriciteitsverbruik van de installaties van Lhoist dekken met direct ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie en zullen de CO2-uitstoot jaarlijks met ongeveer 3 600 ton verminderen.  

TotalEnergies streeft naar voortdurende verbetering en innovatie en zal reinigingsrobots installeren op de FV-panelen om de vervuiling van het oppervlak van de zonnegenerator te beperken en de prestaties van de FV-systemen te optimaliseren. 

Een langetermijnvisie

In overeenstemming met de ambitie van beide ondernemingen om koolstofneutraliteit te bereiken, zal dit partnerschap Lhoist in staat stellen om, met de steun van TotalEnergies, de koolstofintensiteit van zijn producten te verminderen via een oplossing voor eigen verbruik, en de energiebalans van zijn commerciële partners te verbeteren. 

Publicatiedatum 30.01.23