Duurzaamheidsprijs 2021

Global

De duurzaamheidsprijs van Lhoist onze werknemers over de hele wereld de kans om erkend te worden voor het verschil dat zij maken en om bij te dragen aan een duurzame organisatiecultuur. Deze prijs vergemakkelijkt ook de uitwisseling van beste praktijken en innovatieve oplossingen tussen onze regio's.  

We maken van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de duurzaamheid, en moedigen iedereen aan zich in te schrijven voor de volgende editie. Uiteindelijk zijn succes en vooruitgang de som van alle inspanningen, of die nu groot of klein, lokaal of mondiaal zijn. 

 

2021 edition

Na het daverende succes van de prijs voor 2019 werden in 2021 190 projecten ingediend die betrekking hebben op een of meer van de drie pijlers van onze reis naar duurzaamheid. Veertig van die projecten zijn specifiek opgezet om onze gemeenschappen te helpen het hoofd te bieden aan de moeilijke context die door de coronapandemie is ontstaan. De solidariteit, de inzet en de betrokkenheid van al onze collega's zijn opmerkelijk geweest. 

 

119

Initiatieven People

49

Initiatieven Planet

22

Initiatieven Profit

En de winnaars zijn ...

In 2021, kregen vier winnende projecten binnen de drie pijlers speciale erkenning van Senior Leaders binnen de Groep:

Someone touching his mobile phone glass screen

Innovatieve mobiele veiligheidsapp, Lhoist Europe

Ontwikkeling van een in-house mobiele veiligheidsapp waarmee gebruikers in onze Europese organisatie eenvoudig veiligheidsrisico's kunnen melden.

Categorie: People – Veiligheid
Women working in a plant

Vrouwen in mijnbouwprogramma, Lhoist Latin America

Onze Latijns-Amerikaanse divisie heeft een programma gelanceerd dat is gericht op het bevorderen van een inclusieve omgeving, het vergroten van het bewustzijn van de uitdagingen waarmee vrouwen in de mijnindustrie worden geconfronteerd en het bieden van ontwikkelingskansen. In dit kader namen onze collega's deel aan ‘Women in Mining Brazil’, een samenwerking met de Mining Hub.  

Categorie: People - Onderwijs en ontwikkeling
Solar panel with blue sky and sunlight

Partnership voor groot zonnepark, Lhoist Southern Europe

We tekenden een partnerschap met TotalEnergies Renouvelables France voor de gezamenlijke ontwikkeling van zonne-energiecentrales op 11 locaties van Lhoist in Frankrijk.

Categorie: Planet - Hernieuwbare elektriciteit
tractor leaving tracks on a coal ash field

Met kalk geactiveerde koolas, Lhoist North America

Na het instorten van kolenasbassins in de VS werden nieuwe regels uitgevaardigd om de asbassins te sluiten en de natte as te verwijderen. Het team van Lhoist Noord-Amerika heeft een oplossing ontwikkeld om kalk te gebruiken om de natte as om te zetten in een stabiel materiaal, waardoor de veiligheid bij het verwijderen aanzienlijk verbetert.

Categorie: Profit - Circulaire economie