Oxy-fuel-verbranding voor CO2-afvang

Bij de meeste industriële kalkproductieprocedés van tegenwoordig worden kalksteen, brandstof en lucht gemengd in een verbrandingsproces waarbij verbrandingsgassen en kalkkoelingslucht worden geproduceerd. Hierdoor ontstaat een rookgas dat gemiddeld ongeveer 20% CO2 bevat, terwijl voor de meeste methoden van koolstofgebruik of -opslag concentraties van meer dan 90% vereist zijn.  

3 engineers with computer in an industrial hall

Auf dem Weg zu einer neuen Technologie

Oxy-fuel is een nieuwe verbrandingsoplossing waarbij de lucht in het verbrandingsproces wordt vervangen door een mengsel van zuivere zuurstof en gerecycleerd CO2 om een rookgas met een hogere CO2-concentratie te verkrijgen.  

Zuivere oxy-fuel-verbranding is een bekende technologie, die echter nog niet volledig op industriële schaal werd gedemonstreerd. Onze innovatieteams ontwikkelen innovatieve manieren om oxy-fuel-technologie toe te passen in onze industrie en hebben al verschillende octrooien aangevraagd. 

Publicatiedatum 30.01.23