Proeven op locatie

Aangezien de bedrijven van al onze klanten uniek zijn, leveren de professionals van onze technische afdelingen een breed scala van diensten. Ons brede dienstenaanbod werd speciaal ontwikkeld om u toe te laten alleen de diensten te kiezen die u nodig hebt. Samen met u identificeren wij hoe u het gebruik van kalk en mineralen het best kunt optimaliseren. 

VOORBEREIDING

 • Proces- en installatiecontrole 

 • Laboratoriumtest en computersimulatie 

 • Passende product- en verbruiksschatting 

 • Aanbeveling van apparatuur: upgrade van bestaand materiaal, specifieke proefinrichting van de technische klantendienst 

PROEF

 • Apparatuurinstallatie en gebruikersopleiding 

 • Opstarten van proef en follow-up: dataverwerving/regulering, onderhoud, optimalisatie van instellingen, follow-up logistiek en kwaliteitscontrole, laboratoriumanalyse, materiaal- en procesaanpassing 

CONCLUSIE EN AANBEVELING

 • Samenvatting van resultaten met passend product en verbruik 

 • OPEX- en CAPEX- optimalisatie 

ONDERSTEUNING EN DIENSTEN

 • Prestatiebeoordeling  

 • Technisch advies over procesoptimalisatie 

 • Aanbevelingen op maat voor installatie, onderhoud en doorlopende verbetering