Visie

Tree in park

Samen, de toekomst

Als familiebedrijf van zes generaties heeft Lhoist duurzaamheid voortdurend centraal gesteld in zijn acties en langetermijnvisie. We zijn ons terdege bewust van onze impact en streven ernaar het elk jaar beter te doen. 

Bij de verwerking van kalksteen tot kalk komt kooldioxide vrij. De koolstofuitdaging van Lhoist is daarom al een tijdje geleden begonnen en er zijn al veel initiatieven geïmplementeerd en in uitvoering, overal waar we actief zijn.

Hoewel de best mogelijke oplossingen voor koolstofvrije kalk nog onduidelijk zijn, staat de noodzakelijke overgang naar een duurzamere manier van energie produceren en gebruiken op de agenda van onze groep en moet dit binnen enkele decennia gebeuren.

Binnen dit tijdsbestek zal onze industrie te maken krijgen met fundamentele veranderingen, aangezien dit een radicale herziening van de infrastructuur betekent. Ons engagement om zuiverheid en efficiëntie te brengen wordt nu aangevuld door de koers uit te zetten naar koolstofneutraliteit. Daartoe moet worden gekeken naar alle mogelijke oplossingen die momenteel worden ontwikkeld op het gebied van de afvang, de opslag en het gebruik van koolstof. 

group of yound people from internship program in Lhoist Latin America

Samen ondernemen we actie voor blijvende verandering

Wij kunnen dit niet bereiken zonder de bijdrage van onze mensen, onderaannemers, klanten, leveranciers, gemeenschappen, buren en andere belanghebbenden, waarvoor we zeer dankbaar zijn. We hebben de eerste proactieve stap gezet op onze weg naar Net Zero, en stellen alles in het werk om waardevolle partnerschappen aan te gaan die zullen bijdragen tot de verbetering van het milieu, het leven van de mensen en onze samenleving.  

We geloven in een impacteconomie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie leiden tot het welzijn en de welvaart van onze samenleving. 

We weten dat we nog vele stappen moeten zetten als onderdeel van deze voortdurende reis. Daarom werken we momenteel aan onze routekaart, terwijl we onze inspanningen voortzetten, onze activiteiten afstemmen op onze ambities op lange termijn en op zoek gaan naar kansen en partnerschappen.  

Samen ondernemen we actie om blijvende veranderingen teweeg te brengen voor de komende generaties en te bouwen aan een duurzame toekomst.