Pulp en papier

Pulp paper

Pulp en papier

Kalk is belangrijk voor het maken van hoogwaardig dik en dun papier.  Kalk wordt gebruikt in veel alledaagse papierproducten: notitiepapier, gedrukte tijdschriften, kranten en meer. Kalk en met name geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC), fungeert als vulstof en coating bij de productie van pulp en papier. Ons product Britelim® heeft uitzonderlijke fysische en heldermakende eigenschappen voor hoogwaardig papier. Caustificatie is de derde hoofdtoepassing van kalk bij de productie van papier.

Bij papierproductie moeten afvalwater, proceswater en recyclewater altijd eerst gezuiverd worden, voordat dit opnieuw wordt gebruikt of afgevoerd.

Speciaal gemaakt geprecipiteerd calciumcarbonaat

We leveren zeer zuivere en heldere kalk voor het maken van geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC). Geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC) wordt geproduceerd via een serie van gecontroleerde chemische reacties. Ongebluste kalk wordt gemengd met water om kalkmelk te vormen waaraan kooldioxidegas wordt toegevoegd. De resulterende reactie produceert een zeer fijn geprecipiteerd calciumcarbonaat (CaCO3). De vorm en grootte van de PCC-kristallen worden gewijzigd door precipiteercondities (temperatuur/concentratie) tijdens de reactie. Deze speciaal gemaakte vulstof wordt gebruikt bij de productie van papier om de helderheid, opaciteit, bulk en textuur van het papier te verbeteren.

Caustificatie van pulp

Kalk wordt traditioneel gebruikt om natronloog (witte vloeistof) te regenereren uit natriumbicarbonaat (groene vloeistof) dat overblijft bij het maken van kraftcelstof. Het mengen van natriumbicarbonaat met gebluste kalk genereert calciumcarbonaat en natronloog door een chemische reactie.