Gezondheid en veiligheid

Bij Lhoist zijn veiligheid en gezondheid verankerd in onze kernwaarden. Hoewel onze reserves en faciliteiten aanzienlijke bedrijfsmiddelen vertegenwoordigen, vormen onze mensen ons belangrijkste bedrijfsmiddel. We moedigen iedereen aan om als veiligheidswerker op te treden, waardoor we een veilige en gezonde werkplek kunnen garanderen voor medewerkers, onderaannemers en zakenrelaties.

 

 


Alle medewerkers houden zich aan een streng veiligheidsbeleid. In elke fabriek worden zowel preventieve als proactieve benaderingen gebruikt. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties worden geïdentificeerd en opgelost. We delen actief wat we leren en wisselen de beste ervaringen uit met de gehele Groep om continu het risico op ongelukken te verminderen en onze prestaties te verbeteren. We spelen een actieve rol in de verenigingen binnen de industrie en de formele organisaties die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van wereldwijde en lokale veiligheidsnormen.