Rookgasbehandeling

Rookgasbehandeling

Afvalverbrandingen (waste-to-energy) en vele andere industriële processen genereren rookgassen. Deze bevatten vaak verontreinigingen zoals zwaveloxides (SO2 + SO3), zoutzuur (HCl), fluorwaterstofzuur (HF). Daarnaast bevatten rookgassen vaak ook metalen, dioxines en/of furanen. Producten op basis van kalksteen, ongebluste en gebluste kalk zijn zeer efficiënte reagentia ter verwijdering van zure rookgascomponenten. Door toevoeging van speciale (minerale) reagentia aan kalkproducten kunnen tegelijkertijd met de zuren ook de metalen, dioxines en/of furanen worden verwijderd.

Elk thermisch proces heeft zijn eigen specifieke rookgassamenstelling en -condities, emmissienormen, hardware etc. Lhoist levert met Sorbacal® maatwerkoplossingen voor elk proces:

 •  Sorbacal® is een productgroep voor efficiente verwijdering van de zure stoffen SOx, HCl en HF.
 •  Sorbacal® Micro is een onbrandbaar mineraal  voor verwijdering van microverontreinigingen (dioxines, furanen, PAK, PCB).

 Onze producten voor rookgasbehandeling zijn ideaal voor processen met verschillende types brandstof; van bruinkool en steenkool tot biomassa en secundaire brandstoffen.
Dankzij een wereldwijd netwerk van expertise, een sterke R&D, diepgaande ervaring en speciale testapparatuur on-site biedt Lhoist:

 • Sorbacal- en Minsorbproducten van hoge kwaliteit (ongebluste en gebluste kalk, kalksteen, dolomiet, mineralen enz.)
 • betrouwbare en kostenbesparende oplossingen
 • volledige technische ondersteuning voor eindgebruikers, ontwerpers en bouwers van rookgasbehandelingsystemen.

Wie gebruiken kalkproducten bij rookgasbehandeling?

Lhoist levert een brede groep gebruikers waaronder:

 • verwerkers van minerale grondstoffenn (cement, glas, keramiek, baksteen en tegels enz.)
 • productenten van niet-ijzerhoudende metalen (koper, aluminium, lood enz.)
 • producenten van ijzerhoudende metalen (sinterfabrieken, elektrische vlamboogovens, cokesoven, hoogovens etc.)

De oplossingen van Lhoist bieden bijzondere voordelen voor:

Electriciteitscentrales

 • combinatie van verschillende types brandstof
 • leverzekerheid
 • groot aantal verschillende producten speciaal aangepast aan uw behoeften
 • combinaties van bewezen technologieën

Afval naar energiesector

 • verlaging van de kosten van rookgasbehandeling (hoger rendement, minder residu)
 • lagere emissiewaarden waardoor u kunt voldoen aan veranderende emissienormen
 • grotere variatie aan afvalinputkwaliteit - dankzij de prestaties van Sorbacal®
_ins9795.jpg

Sectoren

 • grotere brandstofflexibiliteit (lager en hoger verontreinigde input)
 • u voldoet aan emissienormen door de speciale producten van Lhoist
 • lagere kosten voor rookgasbehandeling door een hoger rendement.

Om te ontdekken hoe kalk en kalksteen optimaal gebruikt kunnen worden in uw specifieke toepassing(en), klikt u op het toepasselijke proces.

Droog proces

Bij droge zuivering van rookgassen wordt de gebluste kalk in de vorm van een droog poeder geïnjecteerd om zure componenten te neutraliseren. Het vliegas en de zouten die ontstaan bij de reactie worden afgescheiden door een elektrostatisch filter of doekfilter.

Dit proces is uitermate geschikt voor afvalverbrandingsinstallaties en andere thermische installaties met een lage tot middelgrote capaciteit. Het droge proces kan makkelijk geintegreerd worden in bestaande installaties en biedt de volgende voordelen:
• geringe investering
• eenvoudig ontwerp en eenvoudige bediening
• ruimtebesparend
• gemakkelijk te automatiseren
• laag verbruik van gecomprimeerde lucht, elektriciteit en water
• flexibele bediening met betrekking tot temperatuur en capaciteit.

Bovendien is het bijproduct van het zuiveringsproces een gemakkelijk te hanteren droog poeder. Om de hoeveelheid secundaire producten te minimaliseren, heeft Lhoist zeer reactieve gebluste kalkproducten ontwikkeld (Sorbacal® SP, Sorbacal® SPS, Sorbacal® H, enz.) die droge rookgasbehandeling tot een zeer concurrerende oplossing maken voor een toenemend aantal toepassingen.

Halfnat proces

Bij rookgaszuivering met een sproeidroogproces wordt gebluste kalk toegevoegd in de vorm van kalkmelk die wordt gesproeid of verneveld in een speciale reactor. De kalkmelk heeft een dubbele functie doordat deze tegelijkertijd zorgt voor afkoeling en bevochtiging van de rookgassen. Dit proces garandeert de dispersie van ongebluste kalk in fijne deeltjes in de rookgassen. De temperatuur van het behandelde rookgas zorgt voor verdamping van het water in de kalkmelk waardoor er een droog restproduct overblijft.

Nat proces

Bij het natte proces worden verontreinigingen opgelost in water dat wordt geinjecteerd in de rookgassen. De gecondenseerde zure gassen worden vervolgens in een klassieke afvalwaterzuivering gereinigd met behulp van kalkmelk of een oplossing van calciumcarbonaat (gemalen kalk). Dit proces wordt normaliter gebruikt in grote installaties, omdat de investeringskosten hoger zijn en de noodzaak bestaat om afvalwater te verwerken.

Droog recycleproces

Dit proces is gebaseerd op een intense recycling van het zuiveringsresidu, meestal gecombineerd met een activeringstap door toevoeging van gebluste kalk.

Ultrahoge temperatuur (droog)

Hierbij worden speciale Sorbacal® producten direct geinjecteerd in het hart van de verbrandingskamer (850°C tot 1050°C). Dit heeft vooral een positief effect op de verwijdering van SOx in het proces.

Wervelbedketel

In een wervelbedketel wordt een brandstof verbrand terwijl deze is gesuspendeerd in verbrandingslucht. Speciaal gezeefde kalksteen met een specifieke korrelgrootte wordt gemengd met de brandstof om SOx op locatie uit de rookgassen te verwijderen.

Vastbed filter

In de vastbedfilter wordt rookgas door korrelvormige reagens geleid. Hierbij worden met name HF en SO3 verwijderd (soms HCl) in een proces met een beperkte stroomsnelheid van het rookgas.

Speciaal gezeefde kalksteen (Sorbacal® C) en synthetische korrels op basis van kalksteen en gebluste kalk (Sorbacal® G) met hoge porositeit zorgen voor een hoge efficiëntie en beperken de noodzakelijke investering in speciale apparatuur.