Environmentální procesy

Industrial tank and feed pump for chemical treatment, control system, calculation of temperature, steam pressure and water level

Ekonomické dodržování legislativy

 

Spaliny, voda a vedlejší produkty z oceli musí být upraveny tak, aby splňovaly přísné úrovně emisí. Naši specialisté na ocel a životní prostředí mohou společně s vámi vyvíjet produkty, které splňují regulační požadavky efektivně a hospodárně.

Ve společnosti Lhoist vám můžeme pomoci odstranit nebo uvést na trh určité vedlejší produkty z oceli. Například nerecyklovatelný prach shromážděný v systému odsávání pece může být inertizován a aplikován jako zpevňující materiál v dolech. Konvertorová struska může být také zhodnocena pro použití v jiných odvětvích. 

 

Odolejování železných kalů

Průmysl čelí stále přísnější regulaci životního prostředí, nedostatku surovin a vysokým cenám kovů. Díky těmto výzvám je implementace specializovaných procesů pro zpracování metalurgických zbytků a znovuzískání jejich cenného obsahu ještě důležitější. Olejové okuje jsou typickým vedlejším produktem při výrobě oceli. Je možné účinně získat zpět jejich obsah železa, aniž by došlo k narušení hlavního toku železa a oceli. 

Aerial view of the ECO ESG green power station

Úprava spalin

Na kouřové plyny, jako jsou kyselé plyny, dioxiny, furany a těžké kovy, jsou uvalovány velmi nízké úrovně emisí. Ke splnění těchto požadavků potřebujete vysoce účinné činidlo a proces, který lze začlenit do stávajících instalací.

Při čištění spalin v systému suché sorpce se SO2 a další kyselé plyny neutralizují pomocí hašeného vápna. Naše řada produktů čištění spalin byla speciálně vyvinuta pro zvýšení účinnosti suchých systémů čištění spalin a snížení nákladů na likvidaci zbytků. 

Neutralizace kyselé vody

Naše vápenné mléko neutralizuje kyselou vodu vznikající při moření, oplachování a čištění spalin. Zajišťuje také vhodnou úroveň pH a sráží těžké kovy. Po sedimentaci může být voda recyklována zpět do vašeho procesu nebo vrácena do kanalizace. 

Více informací o úpravě vody

Stabilizace kalu

Úprava vody vytváří určité množství kalu. Přidání vápenného mléka před filtrací usnadňuje filtraci kalu. Dodatečná úprava filtračních koláčů nebo kalu z odstředivky nehašeným vápnem usnadňuje manipulaci a likvidaci. 

Konvertorové spaliny, které obsahují prach, se obvykle perou. Výsledný kal můžete ošetřit vápnem a materiál obsahující železo recyklovat zpět do procesu. 

Pokud kal nelze recyklovat, lze jej vysušit a solidifikovat pomocí mletého nehašeného vápna, což usnadňuje manipulaci, přepravu a skladování. 

Více informací o zpracování kalů
Calexor brand logo

Naše výrobky

Produkty značky Calexor® pomáhají zvyšovat produktivitu a usnadňují vám dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Kontaktujte naše odborníky