Wat is droge sorbens injectie?

DSI is een relatief eenvoudige en veelzijdige rookgasreinigingstechniek. Het is gebaseerd op de droge injectie van één of meer sorptiemiddelen in de rookgasstroom voor een filtereenheid, meestal een doekenfilter of een elektrostatisch filter. Het sorptiemiddel reageert met de verontreinigingen in een enkele doorgang. DSI maakt de gelijktijdige verwijdering van zure gascomponenten, bijvoorbeeld calciumhydroxide Ca(OH)2, en micropolluenten mogelijk.

De reactie tussen de verontreinigingen in gasfase en het sorptiemiddel vindt plaats in de reactor of in het rookgaskanaal en gaat door in de filtereenheid, vooral in het geval van een doekfilter. De reactieproducten en vliegassen uit het proces worden opgevangen door downstream filterapparatuur.

Voordelen

Dit proces wordt uitermate geschikt bevonden voor afvalverbrandingsinstallaties. Het kan makkelijk geïntegreerd worden in bestaande installaties en biedt de volgende voordelen: 

  • lage investeringskost 

  • eenvoudig ontwerp en eenvoudige bediening 

  • zeer ruimtebesparend 

  • gemakkelijk te automatiseren 

  • laag verbruik van gecomprimeerde lucht, elektriciteit en water 

  • flexibele bediening met betrekking tot temperatuur en capaciteit. 

Bovendien is het bijproduct van het zuiveringsproces een gemakkelijk te hanteren droog poeder. Om de hoeveelheid secundaire producten te minimaliseren, heeft Lhoist zeer reactieve gebluste kalkproducten ontwikkeld (Sorbacal® SP, Sorbacal® SPS, Sorbacal® H, enz.) die droge rookgasbehandeling tot een zeer concurrerende oplossing maken voor een toenemend aantal toepassingen. 

Lhoist productassortiment voor DSI

DSI met Sorbacal® producten blijkt zeer hoge verwijderingsrendementen te bereiken (tot >95% voor SO2 en >99% voor SO3, HF en HCI).

CONTACTEER ONS!

Droge rookgasbehandeling