Wat is het Gepakt-bedreactorproces?

Bij het PBA-proces gaan de rookgassen in een dwars- of tegenstroom door een reactiekamer die gevuld is met een korrelig sorptiemiddel. De zwaartekracht zuigt het reagens door de reactiekamer, waarna het onderaan de PBA wordt verwijderd. De verwijderingsprestaties van een conventionele PBA op basis van natuurlijke kalksteen zijn vrij hoog voor SO3 en HF (> 95-98%), maar eerder beperkt voor HCl (20-30%) en SO2 (10-20%). 

Voordelen

De PBA is bijzonder geschikt voor industriële processen met een piekuitstoot van zure verontreinigende stoffen. Dit maakt het een aantrekkelijk alternatief in PBA-processen voor nieuwe toepassingen, zoals de ontzwaveling van scheepsdieselmotoren. 

Lhoist productassortiment voor PBA

Sorbacal® C, een natuurlijk kalksteensorptiemiddel (CaCO3) in de vorm van "snippers", wordt meestal gebruikt voor PBA's. Voor betere verwijderingsprestaties raden wij Sorbacal® G aan: bolvormige korrelvormige deeltjes bestaande uit CaCO3 en Ca(OH)2.

Het residuele Ca(OH)2-gehalte in combinatie met de hogere porositeit en het grotere oppervlak van de granulaten maakt aanzienlijk betere verwijderingspercentages mogelijk voor HCl (> 70%) en SO2 (30-35%). Met meerfasige PBA's werden zelfs hogere percentages bereikt voor HCl en SO2 (>80%). 

CONTACTEER ONS!

Gepakt-bedreactor