Wat is het halfnatte reactorproces?

SDA is een halfnat, ook wel halfdroog genoemd, rookgasreinigingsproces voor het verwijderen van zure gassen zoals HF, HCl, SO2 en SO3. SDA-processen worden geïnstalleerd in kolengestookte elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties, evenals in sinterbanden van staalfabrieken.

Bij dit proces wordt meestal gebruikgemaakt van een suspensie van Ca(OH)2 in water, ook wel bekend als kalkmelk. Deze suspensie wordt in de hete rookgassen gesproeid. Het water verdampt, waardoor de vochtigheid toeneemt en de temperatuur van de rookgassen daalt. Beide effecten bevorderen de neutraliserende reactie van de nu droge Ca(OH)2 deeltjes met de zure gassen. Het SDA-proces genereert een droog restpoeder dat hoofdzakelijk uit vliegassen en reactieproducten bestaat. Deze vaste stofdeeltjes worden stroomafwaarts verzameld, meestal in een doekenfilter.

Voordelen

Gecombineerd met de injectie van geactiveerde koolstof, bruinkoolcokes of Sorbacal® Micro sorptiemiddelen, kan het SDA-proces worden aangepast voor het gelijktijdig verwijderen van microverontreinigingen.

In vergelijking met natte wassers, is het waterverbruik in SDA vrij laag. Het eindproduct van het SDA-proces is een droge stof. Omdat er geen afvalwater wordt geproduceerd, is een waterbehandeling niet nodig.

Een aantal van de SDA-eenheden zijn verbeterd door ze te combineren met een extra DSI of FSI. De DSI kan voor of na het SDA-proces worden geïntegreerd. Een dergelijk gecombineerd proces biedt veel betere mogelijkheden voor piek controle. Het is het meest effectief wanneer er een gebluste kalk met hoge specifieke oppervlakte zoals Sorbacal® SP of Sorbacal® SPS wordt gebruikt in de DSI.

Lhoist assortiment voor halfnatte processen

In de meeste gevallen wordt de kalkmelk ter plaatse bereid met Sorbacal® Q ongebluste kalk of door Sorbacal® H gebluste kalk op te lossen in water. In sommige gevallen wordt ook een kant-en-klare Sorbacal® SL kalkmelkoplossing geleverd.

Voor goede prestaties met een SDA, is een hoge kwaliteit kalkmelk met zeer fijne Ca(OH)2 deeltjes van groot belang.

Lhoist experts zijn in staat om uw huidige SDA proces te optimaliseren door het selecteren van de meest geschikte kalk voor de productie van hoge kwaliteit kalkmelk in uw bestaande bereidingsproces. Bovendien hebben we specifieke kalkmelk bereidings- en opslagtechnologieën ontwikkeld om uw SDA-efficiëntie te verhogen.

Neem contact op met onze experts

Halfnat proces