Injectie van sorptiemiddelen in de oven (FSI)

Wat is het injectie van sorptiemiddelen in de oven?

In dit proces wordt droog calciumhydroxide (Ca(OH)2) rechtstreeks in de oven geïnjecteerd bij 850-1.050 °C, d.w.z. vóór elke bijkomende FGT-installatie. 

Het sorptiemiddel ontleedt onmiddellijk in een poreuze en uiterst reactieve vorm van ongebluste kalk die SO2 selectief neutraliseert. Onder deze omstandigheden is de afvang van zure gassen zeer efficiënt, omdat de concurrerende reactie met CO2 bij dergelijke hoge temperaturen niet kan plaatsvinden. De afvang van halogeenzure gassen is beperkter. Het geïnjecteerde sorptiemiddel zal echter blijven reageren in het proces stroomafwaarts om deze verontreinigende stoffen te verwijderen. 

De injectie van sorptiemiddelen zo dicht mogelijk bij de verbranding verbetert het afvangen van verontreinigende stoffen door de hogere temperatuur 

Gekoppeld aan een FGT-installatie stroomafwaarts is FSI een uiterst efficiënte en flexibele oplossing voor de voorbehandeling van zware met SO2 beladen gassen of de behandeling van SO2-pieken. 

Lhoist productassortiment voor FSI

Sorbacal® SPS bleek het meest effectieve sorbens voor deze complexe toepassing.

  • Sorbacal® SPS
  • Sorbacal® A
CONTACTEER ONS!

Injectie van sorptiemiddelen in de oven