Wat is het nat proces?

In natte rookgasreinigingsprocessen (natte wassers) ontworpen voor de verwijdering van zure gassen, worden de rookgassen afgekoeld via verdamping van het water onder zuurdauwpunt (50-70° C). De rookgassen gaan dan door een wasvloeistof. Dit kan water zijn of een alkalische oplossing. De zure gascomponenten worden opgelost in de wasvloeistof en geneutraliseerd door een reactie met het alkalische sorptiemiddel. Afhankelijk van hun oplosbaarheid in water blijven de reactieproducten opgelost in de wasvloeistof (voornamelijk calciumchlorides) of precipiteren ze als vaste stoffen (calciumsulfiet CaSO3 en calciumsulfaat CaSO4).

Voordelen

Natte wassers zijn zeer effectief voor de verwijdering van zuur gas. Ze bieden zeer hoge (> 99%) verwijderingswaardes voor HCl, HF en SO2, met een zo laag mogelijk verbruik van sorptiemiddelen. Ze vereisen ook een hoge investering, evenals afvalwaterbehandeling vóór de definitieve lozing. De mogelijkheid om economisch gunstige kalksteen te gebruiken (CaCO3) zorgt ervoor dat dit proces op grote schaal gebruikt wordt, met name voor grotere installaties waar de constante kwaliteit en continuïteit van de energievoorziening van kritisch belang zijn.

Met haar uitgebreide netwerk van fabrieken die zich op kalksteenafzettingen met een hoge zuiverheidsgraad bevinden en haar expertise op het gebied van supply chain management, is Lhoist de ideale partner voor dit soort FGT-processen. Omdat natte wassers SO3 niet efficiënt verwijderen, kan het voorkomen dat er gecombineerde processen met DSI nodig zijn voor SO3 verwijdering.

Lhoist assortiment voor natte processen

Wij bieden Sorbacal® C, kalksteen (CaCO3) sorptiemiddelen in een verscheidenheid van deeltjesgrootteverdelingen afgestemd op de procesapparatuur van uw natte wasser. De Sorbacal® C-sorptiemiddelen zijn van hoge zuiverheid en hoge witheid, waardoor de waarde van het gips bijproduct wordt gemaximaliseerd.

  • Sorbacal® Q
  • Sorbacal® Micro
  • Sorbacal® SL
  • Sorbacal® C
Neem contact op met onze experts

Nat proces