Wat is het wervelbedketel?

In een circulerend wervelbed (CFB) of wervelbedketel (FBB) worden de brandstofdeeltjes gesuspendeerd in een heet (800-900 °C) bed van gefluïdiseerde vaste materialen: brandstof, zand, as, enz. Er wordt lucht door dit bed geblazen om het vloeibaar te houden en de nodige zuurstof voor de verbranding te leveren. Wanneer kalksteen CaCO3 aan het hete bed wordt toegevoegd, ontleedt het, wat resulteert in selectieve SO2-verwijdering, vergelijkbaar met het FSI-proces. 

SO2-verwijdering op locatie is een gemakkelijke en doeltreffende oplossing voor SO2-bestrijding in installaties die werken met CFB/FBB-technologieën. In combinatie met een FGT-installatie stroomafwaarts kunnen zware met SO2 beladen gassen worden voorbehandeld. 

Lhoist productassortiment voor CFB en FBB

Lhoist heeft een gamma Sorbacal® C-kalksteenproducten ontwikkeld met korrelgrootteverdelingen die aangepast zijn aan de specifieke stromingsomstandigheden van verschillende CFB/FBB-verbrandingstechnologieën. Vermenging met de brandstof zorgt voor een langere verblijftijd van de kalksteendeeltjes in het wervelbed, waardoor de prestaties van de verwijdering van SO2 op locatie worden verbeterd. 

  • Sorbacal® C
CONTACTEER ONS!

Wervelbedketel